På bilde fra venstre: Administrerende direktør Eli Grimsby i Oslobygg, byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, president i Norges bandyforbund, Erik Hansen, president i Norges skøyteforbund, Mona Adolfsen, byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, Etatsdirektør Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, Interesseorganisasjonen for Valle Hovin, Henning Haglund og Utviklingssjef, Tor Audun Sørensen i Norges bandyforbund. I tillegg sees en gravemaskin fra Arco Entreprenør og i bakgrunnen arbeider en Øst-Riv-maskin.
På bilde fra venstre: Administrerende direktør Eli Grimsby i Oslobygg, byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, president i Norges bandyforbund, Erik Hansen, president i Norges skøyteforbund, Mona Adolfsen, byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, Etatsdirektør Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, Interesseorganisasjonen for Valle Hovin, Henning Haglund og Utviklingssjef, Tor Audun Sørensen i Norges bandyforbund. I tillegg sees en gravemaskin fra Arco Entreprenør og i bakgrunnen arbeider en Øst-Riv-maskin.

Bygger nytt Valle Hovin-anlegg

Håndverkskompaniet er totalentreprenør for bygging av ny kunstis-flate på Valle Hovin stadion med tilhørende områder og anlegg.

Kontrakten ble inngått med byggherre Oslobygg KF i desember, og nå er arbeidene i gang.

Kontrakten gjelder:

  • Rivning eksisterende isflate
  • Grunnarbeider
  • Rehabilitering av tekniske rom
  • Ny isflate
  • Driftsteknisk område ved isbilgarasje
  • Uteområder inkl. teknisk infrastruktur

- Vi gleder oss til å komme i gang med et spennende prosjekt for Oslobygg KF, hvor vi kan utnytte og videreutvikle den gode kompetansen vi gjennom flere år har opparbeidet oss på idrettsanlegg generelt og kunstisbaner spesielt. Prosjektet passer bra for oss og vi ser frem til det beste samarbeid om oppgaven med alle involverte, sier daglig leder Sivert Varvin i Håndverkskompaniet AS.

Ladestasjon for maskiner og utstyr på anleggsplassen.
Ladestasjon for maskiner og utstyr på anleggsplassen.

For å optimalisere fremdrift på byggeplass planlegges det å installere en egen battericontainer for hurtiglading av den elektriske maskinparken.

Oslo kommune markerte onsdag 2. mars starten på arbeidet.

Dagens isflate skal rives og det skal bygges en ny isflate litt lenger vest, med klargjøring for en eventuell fremtidig ishall.

- Flytting av anlegget, omfattende grunnarbeider og full fundamentering, gjør at vi i tråd med rammetillatelsen og faglig anbefalinger har etablert et permanent ledegjerde og overvintringshabitat for truede salamandere, fortalte Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg.

Isflaten er på 10.690 m², og består av 400 meter for hurtigløp på skøyter, en bandybane innenfor ovalen, og tribune med plass til 1500 tilskuere. Valle Hovin stadion er planlagt ferdigstilt til sesongen 2023/24.

Slik skal det nye skøyteanlegget bli.
Slik skal det nye skøyteanlegget bli.
Powered by Labrador CMS