Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal, tar første spadetak i Harstadpakkens trinn to foran en feststemt gjeng fra Statens vegvesen, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og entreprenørselskapet Anlegg Øst AS.
Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal, tar første spadetak i Harstadpakkens trinn to foran en feststemt gjeng fra Statens vegvesen, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og entreprenørselskapet Anlegg Øst AS.

Byggestart i Harstadpakkens trinn 2

8. mars 2022 gikk spaden i jorda for å markere byggestart for det største enkeltprosjektet i Harstadpakken trinn 2. Anlegg Øst har kontrakt på prosjektet.

Publisert

Tirsdag var det markering av oppstart for del to av Harstadpakken. Nå skal rv. 83, Kanebogen Margrethe Jørgensens vei, bygges helt om.

- Det er herlig å komme i gang med selve byggingen. Det er nå vi skal høste fruktene av år med forberedelser og planlegging, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Geir Harz Jørgensen.

Spente og klare

Hos Anlegg Øst AS, som skal bygge anlegget for Statens vegvesen og Harstadpakken, er de mer enn klare for å ta fatt på oppgaven. Entreprenørens folk har rigget og drevet forarbeider siden midten av februar.

- For oss er dette et stort og viktig prosjekt. Nå er vi glade for å være i gang og ser frem til en spennende utbygging, sier prosjektleder, Roy Løkken.

Kostnad

Den 2,2 km lange strekningen som skal bygges, inneholder blant annet to rundkjøringer, en påkjøringsrampe, og sykkelvei med fortau langs riksvei 83.

Anlegg Øst As skal bygge anlegget for drøyt 330 millioner kroner (331.198.909 kr). Totalkostnad for prosjektet er medregnet moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 520 millioner kroner (2021 kr) også kalt styringsramme.

Delprosjekt Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre.
Delprosjekt Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre.

Trenger bedre veikapasitet

Dagens rv. 83 har nådd et metningspunkt i dette området og kan ikke håndtere stort mer trafikk. Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal mener byggestarten var en merkedag for harstadsamfunnet.

- Harstadpakken er et av de viktigste byutviklingsprosjektene vi har. Det har allerede bidratt til bedre trafikkflyt, mindre tungtrafikk, støy og støv i sentrum, og ikke minst økt trafikksikkerhet langs flere av våre veier og et moderne kollektivsystem, sier hun.

Opsal minner om at det ikke var noen selvfølge at byen skulle få ekstrafinansieringen til byggetrinn to.

- Det viser hvor viktig det er å stå sammen om gode prosjekter. Samtidig vet vi at det vil bli en krevende periode når byggingen nå starter for alvor. Men når denne parsellen er ferdig gir den oss nye vekst- og utviklingsmuligheter på aksen inn til sentrum, sier Opsal.

Arbeidet med strekningen har en kontraktsfestet byggetid på fire år.

Powered by Labrador CMS