Albert Kristian Hæhre sier navnebyttet er gjort for å tydeliggjøre at divisjonene i konsernet står på egne bein. Arkivbilde fra 2017.
Albert Kristian Hæhre sier navnebyttet er gjort for å tydeliggjøre at divisjonene i konsernet står på egne bein. Arkivbilde fra 2017.

Bytter navn

Ønsker å være tydeligere.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 31. mai besluttet generalforsamlingen i Hæhre & Isachsen Gruppen å endre konsernnavnet til Infra Group.

- Vi gjør dette for enda tydeligere å vise at de fire divisjonene i konsernet står på egne bein, sier konsernsjef og hovedeier Albert Hæhre.

Hæhre sier til Byggeindustrien (Krever abonnement) at det tidligere navnet, Hæhre & Isachsen Gruppen, i dagligtale ofte omtalt som HI Gruppen, i stor grad har vært historisk forankret og at de etter en større omorganisering for å tilpasse driften til en ny divisjonsmodell for å rendyrke de enkelte virksomhetsområdene, ønsket å gjøre ytterligere grep for å synliggjøre dette.

- Tidligere var spesialistselskapene i HI Gruppen primært til for å understøtte kjernevirksomheten som var entreprenørvirksomhet. Det har nå endret seg i stor grad. Vi er nå organisert i fire selvstendige divisjoner hvor alle divisjonene og deres datterselskaper har sin egen kjernevirksomhet mot sine markeder, og dette vil ytterligere forsterkes i tiden fremover. Derfor mener vi det nå var riktig å markere dette med å endre navnet til holdingselskapet for å vise hvor vi skal gå fremover, sier Hæhre.

De fire divisjonene opererer innenfor entreprenørvirksomhet, utleie og kjøp/salg av anleggsmaskiner og -utstyr, massehåndtering, samt eiendoms- og tomteutvikling, og består av selskapene HI Entreprenører (Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Kruse Smith Anlegg og Zenith Survey), Rental Group, Nomas og Dekar Tomteutvikling.

- Disse er organisert med egne ledergrupper og styrer, og lever uavhengig av hverandre og sin tilknytning til morselskapet, sier Hæhre, som gjennom familieselskapet Knarten AS eier over 50 prosent av konsernet.

Powered by Labrador CMS