Kartet viser prosjektområdet for Østensjøbane-prosjektet, fra Brynseng i vest til Hellerud i øst.

Bytter ut 100 år gammel bru

100 år gammel infrastruktur skal fjernes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Sporveien har valgt Railcom som samarbeidspartner for å etablere en midlertidig sporforbindelse mellom Lambertseterbanen og Østensjøbanen på strekningen mellom Høyenhall og Brynseng T-bane-stasjoner.

- Dette er en del av prosjekt Østensjøbanen Etterstad – Hellerud, og er nødvendig for å kunne erstatte eksisterende Bryn bru over jernbanen med ei ny moderne bru tilpasset fremtidig trasé, sier Sporveiens prosjektleder, Henning Johnsen.

Arbeidene er planlagt gjennomført i løpet av to uker i mai-juni 2022. Når den midlertidige sporforbindelsen er klar, vil all T-banetrafikk fra Østensjøbanen betjenes via Lambertseterbanens spor igjennom Brynseng stasjon i ett års tid.

Legger T-banen i tunnel og bytter ut 100 år gammel infrastruktur

På strekningen Etterstad-Hellerud er det en nesten hundre år gammel infrastruktur, med to bruer som er på slutten av sin levetid. Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn Bru og Hellerud er en tidligere trikketrasé beregnet for andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens, T-banedrift.

Sporveien skal legge T-banen i tunnel og bytte ut bruene over Østensjøveien og Alnaelva. Linje 2 og Linje 3 vil få høyere hastighet, og dermed redusert reisetid og bedre regularitet, i tråd med kollektivsatsingen i Oslo.

Det er planlagt å sette banen i drift i løpet av høsten 2023, men det vil også foregå mindre etterarbeider ut 2023 og inn i 2024.

Powered by Labrador CMS