Slik skal den nye kaia bli.
Slik skal den nye kaia bli.

Consto skal bygge ny kai

Consto har skrevet kontrakt med Tromsø Havn KF om bygging av Kai 24 med tilhørende Ro-Ro-rampe i Breivika i Tromsø.

Det er Consto Anlegg Nord AS som skal etablere ny kai på ca. 85 meter, med tilhørende RoRo-anlegg på ca. 42 meter mellom to eksisterende kaier. Kaia er planlagt med vanndybde på 11 meter ved kaifronten, tilsvarende de nærliggende kaiene. Kaia skal benyttes av alle typer skip som trafikkerer langs kysten i dag, fra små fiskefartøy til større oversjøiske frakteskip, noe cruiseskipstrafikk, samt spesielt Ro-Ro-skip.

- Vi er svært glade for å ha vunnet frem med vårt tilbud og ser frem til et godt samarbeid med Tromsø Havn KF, som er en ny kunde for oss, sier Fredrik Okkenhaug, daglig leder i Consto Anlegg Nord AS.

- Prosjektet passer godt inn i vår portefølje, og er i tråd med våre strategiplaner, hvor vi blant annet skal utvide vår kapasitet på betongarbeider i egenregi, fortsetter han.

Konstruksjonen etableres som pelekai med dragere-dekkekonstruksjon i betong. Kaifronten utstyres med pullere, kaifrontlist, fendring og leidere. Kaia etableres med trekkerør for fremtidig landstrømanlegg, samt utstyres med rørføring og skap i kaifront for drikkevann. Det etableres videre belysning av kaiarealet.

75 millioner kroner

Kontraktssummen er på ca. 75 millioner kroner, og kaia er planlagt ferdigstilt i januar 2023.

- Vi har satt på et kompetent team, og vi ser frem til å komme i gang. Vårt motto er å holde det vi lover, og vi skal i godt samarbeid med Tromsø Havn levere ei kai av kvalitet til rett tid, avslutter Okkenhaug.

Fornøyd havnedirektør

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen er veldig fornøyd med at Consto Anlegg Nord har vunnet fram i konkurransen om dette sentralt plasserte kaianlegget i Breivika. Den lokale forankringen til firmaet og at produksjonen i stor grad vil foregå lokalt, vil gjøre at verdiskapingen tilfaller det lokale næringslivet, noe som Tromsø Havn setter høyt.

- Tromsø Havn skal bidra til å legge til rette for godsoverføring fra vei til sjø. Dette prosjektet, som Tromsø Havn har jobbet med i nesten to år, er et viktig element for å utvikle et fremtidsrettet og effektivt Breivika havneområde. Det er derfor svært gledelig at prosjektet nå kommer til utførelse. Vi ser fram til prosessen og det ferdige resultatet, som vil være et klart bidrag til å styrke sjøtransporten, sier Hanssen.

Powered by Labrador CMS