SOM ORIGINALEN: Stasjonen er ført tilbake til den opprinnelige utformingen fra 1920-tallet. To originale pumper, tilsvarende dem som sto der på 1920-tallet, ble satt opp under restaureringsarbeidene. Den ene av dem er koblet til bensintanken, slik at det faktisk er mulig å fylle bensin ved stasjonen.
SOM ORIGINALEN: Stasjonen er ført tilbake til den opprinnelige utformingen fra 1920-tallet. To originale pumper, tilsvarende dem som sto der på 1920-tallet, ble satt opp under restaureringsarbeidene. Den ene av dem er koblet til bensintanken, slik at det faktisk er mulig å fylle bensin ved stasjonen.

Denne klassiske bensinstasjonen er fredet

Riksantikvaren var aldri i tvil. – Et glimt av 1920-tallet!

Heisann, 20-tallet!

MIL Veteranstasjon i Bergen er nå fredet. Frivillige entusiaster har gjennom flere år arbeidet for bevaring og restaurering av bensinstasjonen fra 1928. Og ikke bare kan du se, det er også mulig å fylle på tanken!

Bensinstasjonen ligger i den sørligste delen av Bergen sentrum, på flaten langs østsiden av Nygårdshøgda. Området er i dag kjent som Nedre Nygård.

Lagt ned i 1998

Bensinstasjonen ble lagt ned i 1998, etter 70 års drift. Samme år ble det startet opp en museumgruppe, som i hovedsak besto av pensjonerte Statoil-ansatte.

TANKBIL: Flere gjenstander, inkludert flere kjøretøyer, er restaurert i og ved den gamle bensinstasjonen.
TANKBIL: Flere gjenstander, inkludert flere kjøretøyer, er restaurert i og ved den gamle bensinstasjonen.

Museumgruppen har gjort en omfattende restaurering på dugnad, med økonomisk støtte fra Statoil. I dag blir stasjonen brukt som veteranbilverksted og til andre aktiviteter tilknyttet bensinstasjonshistorie, og fremstår som et lite privatmuseum.

GAMLE DAGER: Slik så bensinstasjonen ut i «glansdagene». Bensinstasjonen ligger i den sørligste delen av Bergen sentrum, på flaten langs østsiden av Nygårdshøgda. Området er i dag kjent som Nedre Nygård.
GAMLE DAGER: Slik så bensinstasjonen ut i «glansdagene». Bensinstasjonen ligger i den sørligste delen av Bergen sentrum, på flaten langs østsiden av Nygårdshøgda. Området er i dag kjent som Nedre Nygård.

- MIL Veteranstasjon forteller om vår moderne historie, om fremveksten av bilismen og om hverdagsliv i Norge. Bensinstasjonen er også et fantastisk eksempel på hvor viktige entusiaster og frivillige er for vern avS kulturminne. Museumgruppen av frivillige har satt stasjonen i stand på et vis som gjør at vi i dag får et glimt av 1920-tallet, midt i Bergen sentrum, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Fra MIL til Statoil

Stasjonen ble bygd av Norsk Tankanlegg AS, et datterselskap til Norsk Brændselolje AS som i 1920-årene bygde rundt 500 bensinstasjoner over hele landet.

Stasjonen ble dreven sammenhengende gjennom 70 år, under skiftende merkenavn. Først MIL, etter krigen BP, så Norol, og til slutt, Statoil. Stasjonen er ført tilbake til den opprinnelige utformingen fra 1920-tallet. To originale pumper, tilsvarende dem som sto der på 1920-tallet, ble satt opp under restaureringsarbeidene. Den ene av dem er koblet til bensintanken, slik at det faktisk er mulig å fylle bensin ved stasjonen.

På vei til sentrum

KLENODIUM: Slik ble bensinstasjonene merket i gamle dager.
KLENODIUM: Slik ble bensinstasjonene merket i gamle dager.

MIL Veteranstasjon ligger i Lars Hilles gate 27 i Bergen. Stasjonen ble tegnet av arkitekt Sverre Losnedahl i et nyklassisistisk formspråk. Bensinstasjonen er gitt en arkitektonisk stram og symmetrisk utforming med et nyklassisistisk stilpreg, både i helheten og detaljene. Både utforming av stasjonen, og plasseringen langs en innfartsvei til bykjernen, er typisk for 1920-tallet.

Ekspedisjonslokalet har også fast og løst inventar fra perioden, tilsvarende det som var eller kan ha vært der opprinnelig.

Fredingen

Formålet med fredingen er å bevare MIL Veteranstasjon som et arkitektonisk og kulturhistorisk viktig eksempel på en bensinstasjon fra mellomkrigstiden. Fasaden på stasjonen er fredet, som vindu, dører og overflater. Inne i stasjonen skal rominndeling, bygningsdeler og fast inventar bevares.

I tillegg fredes kjørearealet og tilkomstveien til bensinstasjonen.

FÅR SKRYT: – Bensinstasjonen er et fantastisk eksempel på hvor viktige entusiaster og frivillige er for vern av kulturminne, uttaler Riksantikvaren.
FÅR SKRYT: – Bensinstasjonen er et fantastisk eksempel på hvor viktige entusiaster og frivillige er for vern av kulturminne, uttaler Riksantikvaren.