KLATRER: MTW’en kan lett klatre over rekkverket og foreta klippejobber mens trafikken på veien kan gå uforstyrret. Foto: Tom Bengtsson
KLATRER: MTW’en kan lett klatre over rekkverket og foreta klippejobber mens trafikken på veien kan gå uforstyrret. Foto: Tom Bengtsson

Denne multimaskinen kjører over rekkverket

SPENNENDE: Målsettingen var å ha den første MTW multimaskinen klar for testkjøring i mai, men som med så mye annet under pandemiherjingstiden blir det utsettelse med lansering til høsten.

Publisert
MULTIOPPLEGG: Bildet viser hvordan selskapet har tenkt seg at 6-hjulsmaskinen i midten kan utstyres med et utall av utstyr, skap og spesialløsninger som gjør MTW’en til en multimaskin.
MULTIOPPLEGG: Bildet viser hvordan selskapet har tenkt seg at 6-hjulsmaskinen i midten kan utstyres med et utall av utstyr, skap og spesialløsninger som gjør MTW’en til en multimaskin.

Det tar daglig leder Wiktor Andersson hos den svenske produsenten Environmental Multi Terrain Wheeler (EMTW) med stoisk ro.

- Det har gått 7 år siden ideen om vår spesielle maskin ble født, og for fem år siden etablerte vi selskapet EMTW. Noen måneders ytterligere utsettelse før lansering demper overhodet ikke troen på vår MTW som et kommende suksessprodukt, sier Andersson til Anlegg&Transport.

Nå er selskapet godt i gang med sertifiseringsprosessen av MTW-maskinen som blir navnet. Dette er en forkortelse for Multi Terrain Wheeler. Det legges opp til demonstrasjon og lansering av sekshjuls multimaskinen i høst. I startfasen er det planlagt produksjon i Falkenberg, men senere vil det bli knyttet kontakt og samarbeid med andre svenske firmaer. Videre er tanken å etablere er nettverk av forhandlere med servicetilbud i Sverige. I dag har selskapet EMTW nemlig kun tre ansatte, Wiktor Andersson, konstruktøren Arne Henriksson og designeren Oscar Jonasson.

Konstruksjonen

Maskinen som snart skal lanseres, blir en treakslet multimaskin som skal kunne brukes med en rekke forskjellig utstyr. I praksis skal den kunne utstyres for å utføre samme jobb som det et 10-talls forskjellige spesialmaskiner i dag kan utføre.

MTW-maskinen er bygd med tre aksler og har seks hjul som kan reguleres og styres individuelt. Hvert hjul er festet på en spesialutviklet sylinder og kan heves eller senkes individuelt. Dette gjør at 6-hjulingen kontrollert kan klatre over veirekkverk og står støtt mens et og et hjul løftes over. Videre har hvert hjul og sylinder i de tre hjulparene separat styring og fjæring. Dette gjør maskinen både smidig og lettmanøvrert i bruk.

Spesiell hytteregulering

Multimaskinen kan enkelt kjøres på tvers i bratte skråninger, mens veitrafikken går som normalt på andre siden av rekkverket. Skråningen påvirker heller ikke maskinføreren, for hytta er konstruert slik at den vippes opp til vannrett posisjon i hellende terreng. For føreren blir det som kjøring på slett mark.

Maskinen som skal lanseres i høst, vil bli utstyrt med to klippeaggregater og et tredje festet til en kranarm. Med andre ord kan den klippe med tre aggregater samtidig og rydde skog. For å redusere marktrykket er den utstyrt med ekstra brede dekk.

Multifunksjonell bruk

HJULSTYRING: Hvert av hjulene er festet på sylindre, og kan styres og heves individuelt.
HJULSTYRING: Hvert av hjulene er festet på sylindre, og kan styres og heves individuelt.

Det brede redskapsutstyret er i tillegg til klipping og skogsrydding, også tilpasset oppgaver som snørydding, høytrykksspyling eller saging-, opptrekk og reparasjon av rekkverksstolper langs veien. Konstruksjonsmessig er maskinen bygd for å kunne skifte lastekasser, beholdere eller utstyr bak førerhytta. Den er bygd for å ta vekt under 10 tonn, og slik at den kan ha med seg redskap eller frakte bort ting som skal fjernes. For eksempel kan det raskt skiftes fra dekk til jernhjul slik at MTW-en kan utstyres med vanntank og slanger ved skogbranner. Videre kan den benyttes som offroad redningsredskap ved ulykker.

Hastigheten blir 50 km/t og i Sverige blir MTW’en registrert som Traktor B slik at den kan kjøres på motorvei uten dispensasjon.

- Hvem blir kjøper av den første MTW-maskinen, Andersson?

- Vi har flere som har meldt seg og vil se maskinen i funksjon, men jeg kan ikke si noe om første kunde nå. Målgruppen vår er imidlertid i først omgang svenske entreprenører, men etter hvert tar vi sikte på lansering i andre markedet. Både Norge og Danmark tror vi blir interessante markeder for oss, ikke minst fordi vi har utviklet en maskin som kan operere en rekke redskap og utføre et bredt sett oppgaver. Over tid vil vi bevege oss inn i verdensmarkedet, sier han.

Nøkkelen i utviklingen

Nøkkelen i selve konstruksjonen av den klatrende multimaskinen er selve hydraulikksylindersystemet. Dette ble utviklet av Arne Henriksson ut fra tankegangen om at når en Boeing 747 kunne lande med hydrauliske sylindre, burde dette kunne utvikles for hjulopphenget på en anleggsmaskin. Med tre aksler og sekshjul med sylinderløsning var ideen vel i havn, og etter «en million testrunder» ble kvaliteten godkjent.

- Hydraulikkløsningen er patentbeskyttet i Sverige, Europa og USA, sier Andersson.

Powered by Labrador CMS