NY START: Dia Proff begynner med Flexi Heater fra Sverige

El-teletinere hos Dia Proff

Dia Proff Norge AS begynner med import svenske Flexi Heater til Norge. Spesielt fokus vies modeller til teletining, betongherding, oppvarming og tørking som innfrir kravene om fossilfri energi.

Alle maskinene fra selskapet kan leveres som helelektriske, og Dia Proff skriver i en pressemelding at de og Flexi Heater nå er de eneste i Norden skal kan tilby 100% fossilfrie teletiningsmaskiner.

Maskinene hadde premiere på Vei og Anlegg i mai, og nå er 90% av alle maskiner forhåndsbestilt eller solgt til flere store utleieselskaper og entreprenører i Norge.

Powered by Labrador CMS