Enova med 105 millioner til anlegg

FORDELINGEN: Så mye ble tildelt støtte til elektriske anleggsmaskiner, disse maskinene fikk støtte og så mye gikk til etablering av ladestasjoner i første kvartal.

Publisert

I første søknadsrunde av året for programmet «Utslippsfrie anleggsmaskiner» tildeler Enova nesten 75 millioner kroner i støtte til 58 utslippsfrie anleggsmaskiner, mens for tilbudet «Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner» gis det omkring 30 millioner kroner i støtte til 26 mobile batterier.

- Fjoråret var et godt år for omstillingen til utslippsfrie alternativer. Starten på 2024 er også lovende med tanke på videre utvikling i markedene, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova.

– Enova har jobbet med å legge til rette for omstilling til utslippsfrie alternativer innenfor bygg og anlegg gjennom flere år, og det er lagt vekt på å bedre tilgang og senke kostnader til slike løsninger over tid.

– Vi registrerer at optimismen og interessen har økt blant markedsaktørene, og at man nå har et bedre erfaringsgrunnlag å bygge på for å utvide tilbudet ytterligere, sier Tranaas Skjærvik videre i pressemeldingen fra Enova.

Utslippsfrie anleggsmaskiner

Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av godkjente dokumenterte merkostnader, oppad begrenset til fem millioner kroner.

I første søknadsrunde for «Utslippsfrie anleggsmaskiner» i 2024 var det åpnet for å søke på fire kategorier. Her følger en oversikt over antall maskiner som støttes, og grensene for støttekroner per årlig kg CO2 (parentes) i denne utlysningsrunden:

Disse maskinene fikk støtte

Batterielektrisk minigraver: Fire maskiner støttes (10 kr/kg CO2)

Stor batterielektrisk gravemaskin: 43 maskiner støttes (40 kr/kg CO2 )

Stor kabeldreven gravemaskin: Fem maskiner støttes (35 kr/kg CO2 )

Hjullastere: Seks maskiner støttes (27 kr/kg CO2 )

 Grensene kan variere fra søknadsrunde til søknadsrunde avhengig av søknadsinngangen.

Neste frist for å søke støtte på programmet er 16. mai 2024, og det er besluttet å forlenge dette støttetilbudet også ut over 2024.

Mobile ladestasjoner

Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av godkjente dokumenterte kostnader, oppad begrenset til to millioner kroner. Programmet er tidsavgrenset, og er planlagt avsluttet ved utgangen av 2024.

For denne søknadsrunden innstilles totalt 30.839.600 kroner fordelt på 26 prosjekter.

Blant disse var 17 prosjekter med samlet støtte på inntil 14 964.600 kroner innenfor kategori «Mobilt batteri med opptil 300 kWt batterikapasitet», og ni prosjekter med samlet støtte på inntil 15.875.000 kroner innenfor kategori «Mobilt batteri med batterikapasitet fra 300 kWt og oppover».

Powered by Labrador CMS