Er nå heleid av danske Per Aarsleff

Olimb Rørfornying AS er nå heleid av det danske konsernet Per Aarsleff A/S.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Danske Per Aarsleff A/S kjøpte 51 prosent av aksjene i Olimb Rørfornying i 2017. De har nå benyttet seg av opsjon til å kjøpe resterende 49 prosent, og er 100 prosent eier av selskapet fra 1. januar 2022.

I 2012 ble Olimb delt opp i to selvstendige enheter; Olimb Rørfornying AS og Olimb Anlegg AS. Familien Olimb var fremdeles eiere, men fortsatte kun i driften av Olimb Anlegg. Olimb Rørfornying ble drevet videre uten familiens ledelse, og i 2017 ble aksjemajoriteten solgt til Aarsleff.

Olimb Rørfornying har de siste fem årene hatt et samlet resultat på over 250 millioner kroner.

I tillegg til resultatene for de siste fem årene, har omsetningsveksten vært på over 70 prosent, til tross for to år med pandemi. Siste regnskapsår alene hadde selskapet en omsetning på 342 millioner, med et resultat før skatt på 64 millioner kroner.

De siste fem års resultater er i sum tilsvarende selskapets foregående 60 år.

Olimb Rørfornying og Olimb Anlegg er to uavhengige bedrifter

Når Per Aarsleff AS nå har overtatt 100 % av aksjene i Olimb Rørfornying AS, avsluttes også det forretningsmessige forholdet mellom Olimb Rørfornying og Olimb Anlegg. Disse er nå to helt selvstendige selskaper. Aktivitetsforskjellen er beskrevet i selskapsnavnene.

Olimb Anlegg fortsetter som et familieeid selskap, mens Olimb Rørfornying AS er en del av Per Aarsleff-konsernets aktivitet i Norge, sammen med Sør-Norsk Boring AS, Steg Entreprenør AS og Banedrift AS.

Gode betingelser for videre utvikling

- Dette er et eierskap som sikrer Olimb Rørfornying gode innkjøpsbetingelser i det internasjonale markedet, samt sikker tilgang på de beste metoder som utvikles, sier daglig leder i Olimb Rørfornying, Roar Haugland.

Dette var viktige forhold også i 2017, som gjorde at den administrative ledelsen i Olimb Rørfornying da kontaktet Aarsleff. Som konsekvens av dette, ble salget av Olimb Rørfornying en realitet.

- Olimb Rørfornying AS består i dag av både veletablert og ny kompetanse. Begge deler skal bidra til å bygge selskapet videre til en industrialisert aktør for fremtiden. Samtidig skal vi være gjenkjennelige i våre verdier, og ta vare på de etablerte, gode relasjonene vi har i vår bransje, sier Haugland.

Powered by Labrador CMS