Fra venstre: Ragnhild Rostad (som presenterte grevlingene), Jessica Ka Yi Chiu (grevling), Helle Ragnete Fyhn Nilsen (grevling) og Rolf Martin Myrlund (grevling. Den fjerde grevlingen, Guro Isachsen, var ikke tilstede ved hederstildelingen på NFFs gallamiddag i Oslo torsdag.
Fra venstre: Ragnhild Rostad (som presenterte grevlingene), Jessica Ka Yi Chiu (grevling), Helle Ragnete Fyhn Nilsen (grevling) og Rolf Martin Myrlund (grevling. Den fjerde grevlingen, Guro Isachsen, var ikke tilstede ved hederstildelingen på NFFs gallamiddag i Oslo torsdag.

Etterfølger Knutsen og Ludvigsen

Gjev pris utdelt i Oslo.

Publisert

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) har i en årrekke hatt æresbevisningene Gullfeiselen og Æresmedlemskap. Etter opprettelsens av NFF-YN (Yngres Nettverk) i 2010 har man sett et stort engasjement fra de yngre i NFF.

Styret ønsket derfor å finne en måte å hedre yngre aktører i bransje som har gjort en fremragende for Norsk bergteknologi. Utmerkelsen består av en hederlig omtale og en oppmerksomhet. Prisen deles ut av foreningens styre i forbindelse med Fjellsprengningsdagen.

- I dagen ser man gjerne mot stjernene for inspirasjon. Når man er i en tunnel ser man dessverre ikke stjernene, men om man er heldig kan man se en grevling i taket, skriver NFF som begrunnelse for prisnavnet.

Dette henspiller selvfølgelig på Knutsen og Ludvigsens sang «Grevling i taket» i en tunnel.

Prisen ble delt ut for første gang i 2021, og det var Knutsen og Ludvigsen som ble tildelt hederen: Øystein Dolmen (Knutsen) mottok prisen Årets Grevling 2021. Den andre i den morsomme og opplysende duoen, Gustav Lorentzen (Ludvigsen), døde 21. april 2010 da han deltok i et orienteringsløp.

Det ble utrops hele fire grevlinger på NFFs gallamiddag torsdag kveld (24. november 2022).

Disse er (med omtale av NFF):

Guro Isachsen

Hun er utdannet ingeniørgeolog fra NTNU. Jobbet først på Ulrikenprosjektet før hun kom til Follobanen. Der hadde hun, sammen med de andre ingeniørgeologene, ansvar for daglig kartlegging foran maskinene, bearbeiding av data og beregning av teoretisk inndrift i hht NTNU-modellen.

Denne grevlingen har vist god innsikt og forståelse av samspillet mellom de ulike geologiske dataene/ parametrene, og omsatt dette til praktiske tolkninger av berget og dets egenskaper. Hun har tatt en fremtredende rolle for dagens bruk av OTV (Optisk televiewer) i borhull i TBM-prosjekt. Hun jobber nå på prosjektet Ny vannforsyning i Oslo. Guro er en meget god representant for NFF og for bransjen totalt sett.

Rolf Martin Myrlund

Statuttene som gjelder for «Årets grevling»

  • Årets grevling kan deles ut til unge personer (under 35 år) som har utmerket seg med en spesielt god innsats for norsk bergteknologi.
  • Årets grevling kan så vel deles ut til bedrifter, institusjoner og prosjekter som har gjort en særlig innsats for rekruttering eller for yngre aktører i bransjen.
  • Årets grevling kan utdeles til 2-5 aktører hvert år, men styret kan unnlate å dele ut utmerkelsen eller dele ut til kun én dersom ønskelig.
  • Forslag til kandidater til å motta Årets grevling kan sendes til styret

Han er utdannet anleggsingeniør fra Gløshaugen. Han var en meget aktiv studentrepresentant for NFF mens han gikk på NTNU. Han var en av de blide ungdommene med «guideoppgaver» under WTC 2017 i Bergen. Videre har han bidratt til foreningens arbeid både ved rigging av stand og deltakelse i Arendalsuka. Han er reisevillig og har støttet opp på utdanningsmesser og andre plasser vi skal snakke med ungdommen. Han jobber til daglig som anleggsleder i LNS.

Helle Ragnete Fyhn Nilsen

Hun er i likhet med Rolf Martin utdannet anleggsingeniør fra Gløshaugen. Hun var også en meget aktiv studentrepresentant for NFF mens hun gikk på NTNU. Helle var også en av de blide ungdommene med «guideoppgaver» under WTC 2017 i Bergen. Denne grevlingen har deltatt på utdanningsmesser og stiller opp til ulike oppdrag så sant det passer med andre arbeidsoppgaver. Hun jobber til daglig som assisterende anleggsleder i LNS, og er meget aktiv bidragsyter i NFFs komité for informasjon og samfunnskontakt.

Jessica Ka Yi Chiu

Hun er utdannet ingeniørgeolog gjennom studier både i Hong Kong, Universitetet i Oslo og på NTNU. Hun jobber i dag i NGI og har gjennom sin arbeidsgiver vært særdeles aktiv i utvikling av digitaliseringsløsninger som kommer hele bransjen til gode, blant annet gjennom samarbeidet med Building Smart International. Hun har startet på sin doktorgrad ved NTNU, igjen som et samarbeid med sin arbeidsgiver, også dette knyttet til digitale løsninger. Oppgaven har tittelen «Optimising rock support design: installation and mapping in hard rock based on automated joint detection and artificial intelligence (machine learning and evolutionary computation)».

Powered by Labrador CMS