Pål Anders Dahl (t.v.) fra Nord-Trøndelag E-verk mottok i dag Gullfeiselen 2022 av styreleder i i NFF Olaf Rømcke.

Pål Anders Dahl (t.v.) fra Nord-Trøndelag E-verk mottok i dag Gullfeiselen 2022 av styreleder i i NFF Olaf Rømcke.

Norske vannkraftverk tildelt Gullfeiselen

- Vi tør ikke tenke på hvordan energikrisen vi er inne i hadde vært, hvis vi ikke hadde gjennomført den vannkraftutbyggingen vi har gjort her i landet.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) har gjennom flere møter diskutert hvordan de kan oppmuntre til mer vannkraftutbygging og ikke minst oppgradering av de mange eksisterende vannkraftanleggene i Norge.

- Vi tør ikke tenke på hvordan energikrisen vi er inne i hadde vært, hvis vi ikke hadde gjennomført den vannkraftutbyggingen vi har gjort her i landet. Siden 1971 har vi totalt sett tatt ut over 60 millioner kubikkmeter fjell for å sikre Norge ren energi. Dette har bidratt til kompetansebygging som vi også har tatt med oss videre til annen type tunnelbygging. Dette er en av årsakene til at Norge har fått det gode ryktet vi har, knyttet til effektiv tunnelbygging og riktig bruk av berget, opplyser NFF.

For å hedre dette gode arbeidet, har styret i NFF tildelt gullfeiselen for 2022 til «Norske vannkraftverk».

Pål Anders Dahl fra Nord-Trøndelag E-verk (NTE) tok i dag imot prisen på vegne av en hel bransje.

- NTE var den første byggherren som fikk gjennomført et Ceequal-sertifisert anleggsprosjekt i Norge. De er snart ferdige med oppgradering av Nedre Fiskumfoss kraftverk. Dagens kraftverk skal fases ut og erstattes med et nytt kraftverk som gir en økt produksjon på 118 GWh. Dette er et anlegg som henter ut kraft fra Namsen samtidig som laksens ve og vel blir ivaretatt i ett av Norges nasjonale laksevassdrag, uttalte juryen.

Gullfeiselen

 • Gullfeiselen er en utmerkelse som NFF deler ut for fremragende innsats for norsk bergteknologi. Utmerkelsen består av en statuett og deles ut av foreningens leder ved åpningen av Fjellsprengningsdagen.

Statuttene som gjelder for «Gullfeiselen» er:

 • Gullfeiselen kan deles ut til personer, så vel som bedrifter, institusjoner og prosjekter som har utmerket seg med en innsats for å fremme norsk bergteknologi.
 • Gullfeiselen kan utdeles hvert år, men styret kan unnlate å dele ut utmerkelsen eller dele ut flere samme år.
 • Forslag til kandidater til å motta Gullfeiselen kan sendes til styret.

Gullfeiselen er delt ut til følgende:

 • 1994 Anders M.Heltzen
 • 1994 Jan Anton Rygh
 • 1995 Trollprosjektet
 • 1996 Andersens Mekaniske Verksted
 • 1997 «Den norske Tunnelarbeider»
 • 1998 Professor Odd Johannessen, NTNU
 • 1999 Statens Vegvesen
 • 2000 DYNO Nobel ASA, Norge.
 • 2001 Morten G. Johnsen
 • 2001 Ludvig A. Baumann
 • 2001 Per T. Smith
 • 2002 Ørsta Stål AS
 • 2003 Professor Einar Broch, NTNU
 • 2003 Professor Arne Myrvang, NTNU
 • 2004 Dr.ing. Olav Torgeir Blindheim
 • 2005 Arve Fauske, DYNO Nobel ASA
 • 2006 Robert Hermansen, SNSK
 • 2007 Tom Richard Olsen, Mesta
 • 2007 Fridtjof Andreassen, Dr.ing. Aas-Jakobsen AS
 • 2008 Tom Melby, NORMET OY.
 • 2008 Hans Petter Torsteinsen, tidligere Høyer Ellefsen AS
 • 2009 Bever Control AS ved Thorvald Wetlesen
 • 2010 Bente Ulvestad
 • 2010 Tom Myran
 • 2011 Nick Barton, Nick Barton & Associates
 • 2012 Statens vegvesen
 • 2013 Arild Neby, Statens vegvesen
 • 2014 Kristen Olav Dahl
 • 2015 Vidar Tveiten
 • 2016 Eystein Grimstad
 • 2017 Heidi Berg
 • 2018 Albert Kristian Hæhre
 • 2019 Filip Erik Bo Dahl
 • 2021 Frode Mosenget Andersen
 • 2021 Svein Bernt Skarsbø
Powered by Labrador CMS