Fra venstre: Svein Bernt Skarsbø, NFF-formann Olaf Rømcke og Frode Mosenget Andersen.
Fra venstre: Svein Bernt Skarsbø, NFF-formann Olaf Rømcke og Frode Mosenget Andersen.

Det ble delt ut to gullfeisler i år

På Fjellsprengningsdagen er det vanlig at Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) deler ut en gullfeisel til i en som har utmerket seg. I år ble det delt ut to.

Publisert

Svein Bernt Skarsbø ble ropt opp på scenen for å motta den første gullfeiselen i år av NFF-formann Olaf Rømcke.

Skarsbø jobber til daglig med fjellet og må vurdere om og hvordan fjellet skal sikres for å ivareta sikkerheten på beste måte.

Han er ekstremt opptatt av sikkerhet i tunnelen både for seg selv og ikke minst, alle sine kolleger. Skarsbø har gjennom nesten 50 år som tunnelarbeider vært med i en rivende utvikling både av sikkerhetsnivå, maskinpark og ikke minst flere ulike skiftordninger.

Han har siden han var 23 år gammel bidratt på 25 tunnelprosjekter, og han har sprengt ut ca. to millioner fm³ – altså ca. halvparten av årsproduksjonen i Norge i 2021. Nå er han med på drivingen av ny jernbanetunnel mellom Drammen og Kobbervikdalen.

- Styret har anledning til å dele ut flere Gullfeisler, og den anledningen vil vi benytte oss av i år, sa Rømcke etter at gullfeiselen var delt ut til Skarsbø.

Deretter ble Frode Mosenget Andersen kalt opp på scenen for å motta en gullfeisel han også.

I tillegg til tømrerutdanning og teknisk fagskole er Andersen utdannet lærer. Han har skrevet flere lærebøker og vært helt sentral i utviklingen av utdanningen for bergsprengere og bergsprengningsledere i Norge.

Han har rekruttering til bransjen svært høyt på agendaen, og er en av dem som evaluerer en stor del av eksamensoppgavene som blir levert innen bergsprengning.

Han er glødende opptatt av å sikre at regelverket og praktisk gjennomføring av sprengningsarbeid henger sammen.

Gjennom sitt virke i MEF og i Bransjerådet for Fjellsprengning er han svært tett på den daglige gjennomføringen av sprengningsarbeid rundt omkring i hele landet.

Powered by Labrador CMS