Felleskjøpet permitterer

– Vi er inne i tøffere tider, og vi frykter det vil vare lenge. Vi har over en periode tatt ned investeringene og lagernivåene. Nå justerer vi på bemanningen for å bedre lønnsomheten, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

Publisert Sist oppdatert

Mandag fikk 18 ansatte i divisjon Detaljhandel permitteringsvarsel. I tillegg er 20 ledige stillinger ikke erstattet som følge av ansettelsesstopp i divisjonen siden i sommer. Ansatte som jobber innenfor tonnvare og plantevern er skjermet. 

Før helgen fikk alle ledere med personalansvar i konsernet informasjon om tiltakene som gjøres for å sikre lønnsomheten. Mandag og tirsdag gikk informasjonen ut til resten av selskapets ansatte.

Det er umiddelbart innført ansettelsesstopp i hele samvirket, med unntak av stillinger i kritiske posisjoner. Reisevirksomhet innskrenkes ytterligere, og det oppfordres til digitale møter der det lar seg gjøre. Grepene som tas nå kan bli etterfulgt av ytterligere tiltak for å sikre lønnsomheten. Samtidig understreker konsernsjefen at Felleskjøpet tar grep nå, forhåpentlig for å slippe å ta enda tøffere grep senere.

– Vi vet dette er krevende, men det er noe som må til for at vi skal komme oss gjennom markedssituasjonen som gjelder, sier Fure.

Svekket lønnsomhet

Felleskjøpet Agri opplever svekkelse av lønnsomheten, noe som kommer av generelt store kostnadsøkninger, høyere rente og svak kronekurs. I tillegg førte årets ekstremvær med tørke og påfølgende flom til en dårlig kornhøst.

– Likviditeten til bonden er presset etter en svært krevende sesong. Det merker vi også, sier Svenn Ivar Fure.

Ingen av de varslede permitteringene går lenger enn ut februar 2024. Felleskjøpet vil ha behov for medarbeiderne til høysesongen starter 1. mars.

Felleskjøpet-avdelingene som berøres av permittering

De berørte avdelingene er: Sarpsborg, Fornebu, Hamar, Fagernes, Dokka, Gausdal, Elnesvågen, Molde, Ålesund, Trondheim, Levanger, Klett, Steinkjer, Namsos og Tromsø.

Powered by Labrador CMS