25. januar i år slapp samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nyheten om at de to siste strekningene i prosjektet E6 Helgeland skal bygges. Prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland (th) er svært fornøyd med interessen fra markedet.

Fem vil bygge E6-strekning på Helgeland

Fire norske og en utenlandsk entreprenør ber om å få levere tilbud på ny E6 Trøndelag grense–Lille Majavatn.

Publisert Sist oppdatert

Den solide interessen for å få bygge de to traseene i prosjektet er godt nytt for prosjektledelsen i Statens vegvesen. De fem leverandørene er Aldesa Construcciones S.A, Bertelsen & Garpestad AS, Hæhre Entreprenør AS, Johs. J. Syltern AS og Risa AS.

- Vi er meget godt fornøyde med at disse fem leverandørene ønsker å delta i vår konkurranse. Vi føler oss trygge på at de vil være godt egnet til å gjennomføre denne jobben, sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland

Statens vegvesen skal nå gjennomgå søknadene og invitere de tre best kvalifiserte leverandørene til å delta i konkurransen.

Kontrakten det skal konkurreres om er en totalentreprise og konkurransen vil bli gjennomført med forhandlinger.

Det tas sikte på å tildele og signere kontrakt løpet av november 2022. Fysisk anleggsstart er planlagt i løpet av våren 2023, med overlevering av ferdig vei i oktober 2024.

- Rask og effektiv utbygging

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 kilometer ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. Ny veilinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6.

Ny veilinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6. Det gjør rask og effektiv utbygging mulig.

I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er sanering av avkjørsler, bygging av sideveier samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på denne strekningen.

- Her ligger det an til en rask og effektiv utbygging fordi det meste av veien ligger i jomfruelig terreng uten større utfordringer. På Helgeland har vi god erfaring med å utvikle og gjennomføre våre kontrakter i tett samspill med entreprenørene. Det sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.

Statens vegvesen har satt av drøyt 500 millioner kroner til de to parsellene.

Nesten bare 90-sone

Når de siste to strekningene står ferdige, har Statens vegvesen siden oppstarten i 2015 bygd og utbedret 142 kilometer ny vei gjennom Helgeland.

Av dette vil hele 120 kilometer være 90-sone. E6 fra Nordland grense til nord på Saltfjellet vil da med få unntak ha gjennomgående god eller høy standard. Totalt vil det bli brukt 9,5 milliarder kroner på E6 Helgeland fra Saltfjellet til Trøndelag grense.

Powered by Labrador CMS