Entreprenøren for driftskontrakt Oslo-Gardermoen skal gi god framkommelighet for dem som kjører, går, sykler og reiser kollektivt langs riksveiene i hovedstadsområdet.

Stor prisforskjell

Fire ønsker å drifte riksveiene i Oslo og omegn

Billigste pristilbud var på 705 millioner kroner. Dyreste pristilbud var på nær 1,3 milliarder kroner.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Da fristen for å melde seg på i kampen om en av Norges mest krevende driftskontrakter gikk ut 22. mars, hadde fire entreprenører meldt seg. Den som vinner kontrakten, skal bidra til at trafikantene i og rundt hovedstaden får en så enkel reisehverdag som mulig.

- Vi er godt fornøyd med deltakelsen i konkurransen, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Roa Hagen.

- I utgangspunktet er det den entreprenøren som har gitt det laveste pristilbudet som vinner, men først skal vi kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene. Vi tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med den nye entreprenøren i løpet av april, sier hun.

Kontraktsperioden går fra 1. september 2021 til 2026, med mulighet for tre år forlengelse.

De som er med i konkurransen om «Driftskontrakt 9104 Oslo-Gardermoen 2021-2026», er:

  • Hadeland Maskindrift AS, 748.775.536 kroner
  • Mesta AS, 925.157.640 kroner
  • Vaktmesterkompaniet AS, 705.000.000 kroner
  • Veidekke Industri AS, 1.298.570.993 kroner

Krevende kontrakt

Driftskontrakten for Oslo-Gardermoen er en krevende kontrakt. Den består av alle riksveiene i Oslo samt E6 og E16 til Gardermoen, rv. 159 til Lillestrøm, rv. 226 og rv. 22 fra Hvam til Fetsund.

Totalt omfatter kontrakten drift og vedlikehold av ca. 430 kilometer riksvei, der ca. 117 kilometer er gang- og sykkelvei.

Veinettet har tett trafikk og består i hovedsak av flerfeltsveier som stiller høye krav til fremkommelighet og trafikkavvikling til enhver tid. Enkelte strekninger har over 100.000 kjøretøy i snitt pr. døgn.

I tillegg inngår drift av bygater som Dronning Eufemias gate og Ring 1, inkludert vedlikehold av veiobjekter og omfattende grøntanlegg. Gang- og sykkelveinett som også har mange trafikanter, krever høy kvalitet i driften.

Støtte til klimavennlige løsninger

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksvei som Vegvesenet lyser ut i år, har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO₂-utslipp.

Hvis entreprenøren som får Oslo-Gardermoen-kontrakten evner å løse oppgavene raskt og effektiv på en klimavennlig måte, og på eget initiativ fremmer løsninger som kan bidra til bedre miljøprofil i kontrakten, kan de vente seg et økonomisk bidrag fra Statens vegvesen til utviklingsprosjekter som reduserer klimautslippene i kontraktsperioden.

Powered by Labrador CMS