Brøytebil fra Geilo Tomteservice brøyter langs riksvei 7 ved Strandefjorden ved Ål i 2016.

Fire vil drifte riksveier i Hallingdal og Valdres

Klimautslipp teller 20 prosent ved tildeling av denne kontrakten.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Da tilbudsfristen for Hallingdal-Valdres-kontrakten gikk ut 23. mars, hadde fire entreprenører meldt seg på i konkurransen:

  • Engebretsen Ingeniør - Entreprenør AS
  • Mesta as
  • Presis Vegdrift AS
  • Veidekke Industri AS

Kontrakten for Hallingdal og Valdres omfatter drift av E16, riksvei 7 og riksvei 52 – totalt 517 kilometer riksvei i lavlandet og på høyfjellet.

Kontraktsperioden går fra 1. september 2021 til 2026, med mulighet for tre år forlengelse.

Evnen til å redusere klimautslipp blir viktig

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksvei som Vegvesenet lyser ut i år, har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO₂-utslipp.

Selv om pris veier tyngst i tildelingen av Hallingdal-Valdres-kontrakten, spiller reduksjon i klimaavtrykket en viktig rolle for hvem som får jobben. Hallingdal og Valdres er første driftsområde hvor entreprenørens evne til å redusere kontraktens CO₂-utslipp skal vektes i tildelingen.

Kontrakten blir tildelt etter et to-konvolutt-system

Tilbyderne har levert sine tilbud etter et såkalt to-konvolutt-system. Konvolutt 1 inneholder beskrivelse av entreprenørens kontraktforståelse og hvordan de vil redusere kontraktens CO₂-utslipp. Kontraktforståelsen vektes med 10 prosent mens CO₂-reduksjonen vektes med 20 prosent. Konvolutt 2 består av pris og vektes 70 prosent.

- For at evalueringen av konvolutt 1, altså andre tildelingskriterier enn pris, skal skje nøytralt og uavhengig av pris, åpner vi ikke konvolutt 2 før evaluering av konvolutt 1 er ferdig, sier prosjektleder Mizanur Rahaman i Statens vegvesen.

- Vi håper at entreprenørene kan tilby oss et driftsopplegg og en maskinpark som reduserer CO₂-avtrykket i kontrakten, blant annet ved å ta i bruk grønn teknologi. Hvordan de løser dette, er opp til dem. Nå er vi spente på å se hva slags løsninger entreprenørene kan tilby, sier Rahaman.

Tildeling etter påske

Tilbyderen som har det beste forholdet mellom pris, miljø og kontraktforståelse, blir tildelt oppdraget med å drifte riksveiene i Hallingdal og Valdres de neste årene.

Hvem det blir, blir avgjort rett over påske.

Powered by Labrador CMS