USTABILT: Det er fjell fra partiet innenfor den røde streken som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er redd skal rase ut i vannet.

Fjellparti i Valdres overvåkes kontinuerlig - frykter flodbølge

NVE er engstelig for at et fjellparti i Valdres kan løsne og utløse en flodbølge.

Publisert

Gjennom 2023 har NVE jobbet med å montere instrumenter for å få kontinuerlige bevegelsesdata fra fjellpartiet Skutshorn. Bakgrunnen er at et større fjellskred fra Skutshorn kan forårsake en flodbølge som kan ramme bebyggelse langs Vangsmjøse.

BEBYGGELSE: Skutshorn sett fra vest med Vangsmjøse og deler av kommunesenteret i Vang i bakgrunnen. Foto: Gustav Pless / NVE

- Vi har testkjørt systemet gjennom vinteren. Alt fungerer som det skal, så nå er vi klare til å formelt gå over til kontinuerlig overvåking av fjellet, sier geolog Kjetil Indrevær i NVE.

Avansert utstyr

Det er montert strømforsyning, kommunikasjon, landingsplattformer for helikopter, GPSer og en totalstasjon som måler mot et tyvetalls prismer i det ustabile fjellpartiene med millimeter-presisjon. Dette kommer i tillegg til satellittreflektorer som ble plassert ut i 2019.

Måledataen fra Skutshorn kommer nå direkte inn til NVE og sjekkes daglig av vakthavende geolog.

FLOMKART: Kartet viser deler av resultatene fra flodbølgemodelleringen utført av NGI. De ulike strekene viser hvor langt inn på land bølgen vil kunne nå ved kommunesenteret i Vang.

- Hvis bevegelsene på Skutshorn øker, gjør instrumenteringen at vi vil fange opp dette i en veldig tidlig fase. Det gjør at befolkningen vil bli varslet i god tid, sannsynligvis mange uker eller måneder før et større skred går, sier Indrevær.

Gjør løpende forbedringer

Selv om instrumenteringen nå tilfredsstiller kravene til kontinuerlig overvåking, vil NVE også gjennom sommeren 2024 jobbe videre på Skutshorn.

- Vi ønsker å utvide området som instrumenteres, og gjøre løpende forbedringer av overvåkingssystemet etter hvert som vi får erfaring med de lokale forholdene på Skutshorn, avslutter Indrevær.

Skutshorn er nå ett av ti ustabile fjellpartier i Norge som overvåkes døgnet rundt.

Powered by Labrador CMS