FØRSTE: Sorka Skogs Komatsu 951 (23 tonn) ble satt i drift i november ifjor. Og det var første gang Komatsu Forest AS levert «flertre-modul» til hogstaggregatet en så stor maskin.

«Flertre-modul» fra Komatsu i slutthogst

SORKA SKOG: – Vi utfører slutthogst i skog med store variasjoner i stammedimensjonen. Derfor bruker jeg en hogstaggregat-løsning som kan felle og kviste to-tre trær samtidig.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

DUO: Maskinfører Kristoffer kvister og kapper to trær med brystdimensjon på 12-13 cm samtidig.

Det sier Kristoffer Lund (27) på Flisa (Innlandet). Han har fagbrev som skogsmaskinoperatører og er ansatt i Sorka Skog AS på Arneberg. Kristoffer kjører firmaets største hogstmaskin, Komatsu 951 (23 tonn). Den fikk firmaet i november ifjor, og ble levert med aggregatet C144 (1,4 tonn) som med sin fellediameter på 75 cm er beregnet på «grov» slutthogst.

Erfaring med flertreshåndtering

C144-aggregatet ble levert med akkumuleringsarmer, en modul (vekt ca. 70 kg) med to griparmer montert øverst på aggregatet. Med denne løsningen kan man kviste og lengdekappe to-tre trær med «kleine» dimensjoner samtidig.

GRIPEARMER: De røde gripearmene på toppen av aggregat kan holde på to eller tre trær.

– Jeg benyttet samme aggregatløsning på den forrige maskinen jeg kjørte, en Komatsu 931XC som var utstyrt med et noe mindre aggregat, Komatsu C123. Flertreshåndteringen fungerte bra, og da firmaet bestilte den større 951-hoggeren med det større aggregatet, ville jeg ha med «flertre-modulen» på aggregatet. Dette er utstyrt med fire matevalser og gjennomkjøringen av to-tre trær går kjapt, sier Kristoffer Lund.

12-13 cm i brysthøyde

Med 12-13 cm i brysthøyde kan aggregatet og Kristoffer håndtere to trær samtidig.

– Er dimensjonen mindre kan jeg kviste og kappe tre trær samtidig. Kvistingen og kappingen av trærne, går som regel greit. Og blir det noe «kluss» med at noen greiner ikke kvistes, kan jeg kjøre gjennom en gang til, sier Kristoffer som opplyser at firmaets hogstmaskin i tynningsdriftene, Komatsu 901XC har aggregat med «flertre-modulen».

Mye brukt i Sverige

SLUTTHOGST: Kristoffer Lund (t.v.) og Ulf Dammen tar seg av sluttavvirkningene til Sorka Skog AS.

Kristoffer vet ikke om det er andre skogsentreprenører i kongeriket som utfører slutthogst med aggregatløsningen han har valgt.

– I Sverige er imidlertid denne løsningen mye brukt, særlig i Nord-Sverige hvor skogen vokser på skrinn mark. Det var også her jeg første gang så aggregat-løsningen i bruk. Og nå vil jeg fortsette med «flertre-modulen» i slutthogstene fordi det er rasjonelt, med blant annet færre kranbevegelser, redusert antall kran-meter og redusert drivstofforbruk, sier Kristoffer Lund.

70.000 m3 i året

Sorka Skog AS med fire ansatte avvirker årlig ca. 70.000 m3 hvorav ca. 17.000 m3 er tynningsvirke. Maskinene i tynningslaget er som nevnt en Komatsu 901XC og lassbæreren Komatsu 855. Kristoffer Lund og Ulf Dammen (på lassbæreren Komatsu 895) tar seg av slutthogstene. Eier og daglig leder av firmaet, Erik Johnny Engø (68) har drevet i skogen siden midten av 1980-åra.

– Men nå er jeg ikke så ofte i skogen, nå er jeg stort visergutten i firmaet, sier Engø og humrer.

Powered by Labrador CMS