VINTERDRIFT: Brøyting og vinterdrift er en viktig del av driftskontrakten som Veidekke får ansvaret for fra 1. september og fem år fremover. Foto: Øystein Skotte, Statens vegvesen

Første anbuds-konkurranse med forhandlinger for en driftskontrakt

Veidekke, Mesta, Risa og Presis Vegdrift deltok i forhandlingsrunden med Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

For første gang har Statens vegvesen holdt en anbudskonkurranse med forhandlinger for en driftskontrakt. Etter forhandlingsrunder er det klart at Veidekke får oppgaven med å sikre god fremkommelighet og trygge riksveier frem til 2028.

Den nye driftskontrakten omfatter E134 fra Kongsberg til Brunkeberg, rv. 36 fra Skjelsvik til Seljord, rv. 354 fra Rugtvedt til Heistaddalen, rv. 400 til Larvik, rv. 19 til Horten og E18 fra Rugtvedt til fylkesgrensa til Viken. Nesten 463 kilometer vei totalt.

Oppgaven er å holde riksveiene framkommelige og trafikksikre både sommer og vinter.

Konkurrert om hvem som er best på miljø og vinterdrift

Seks entreprenører leverte tilbud, og fire deltok i forhandlingene. I anbudet har entreprenørene konkurrert på fire områder:

  • Klima og miljø
  • Vinterdrift
  • Driftsopplegg for hele året
  • System for å lukke avvik

– Vi er veldig fornøyde med tilbudene vi fikk i første runde, og vi er veldig fornøyde med responsen på forhandlingsrunden. Kontrakten vi sitter med nå, hadde vi ikke fått i en standard anbudskonkurranse, sier Tore Jan Hansen, avdelingsdirektør for Drift og vedlikehold sør i Statens vegvesen.

OMRÅDET: Den nye kontrakten gjelder drift av riksveiene i Vestfold og deler av Telemark. Nesten 463 kilometer vei totalt. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Det var Veidekke, Mesta, Risa og Presis Vegdrift som deltok i forhandlingsrunden.

Latt bransjen komme med løsninger

I konkurransen har Statens vegvesen utfordret bransjen og latt de komme med forslag til løsninger.

– De har selv kommet opp med forslag til hvordan de skal redusere klimagassutslipp. Vi har ikke beskrevet hvordan driftsopplegg for inspeksjon av veinettet skal være. Dette har entreprenørene foreslått selv. Kravene til vinterdrift ligger i kontrakten, men rodeinndeling, hvilke rutiner de skal ha for overvåkning av veinettet og tiltak for å utvikle vinterdriften har de kommet med selv, forklarer Hansen.

Mulig å få 230 millioner i merverdi

I forhandlingene var det mulig å skaffe seg 230 millioner kroner i merverdi. Risa AS var den tilbyder som fikk høyest merverdi med 171 millioner kroner. Veidekke fikk en merverdi på 159 millioner kroner, men totalsummen med pris gitt i tilbudet og merverdien, gjorde at de gikk seirende ut av konkurransen.

– I forhandlingene ga vi tilbakemeldinger med både skryt og forbedringspunkter, og i forhandlingsrunden fikk de anledning til å revidere tilbudet. Det har vært spennende å se hvilke løsninger de ulike entreprenørene har valgt. Her har alle tatt med seg mye erfaring fra veidrift og levert gode løsninger til de fire temaene, forklarer avdelingsdirektøren.

Vil ha flere konkurranser med forhandlinger

Den nye driftskontrakten for Vestfold og Telemark øst starter 1. september. Avdelingsdirektøren ser frem til samarbeidet med Veidekke og mener de har beskrevet gode løsninger for å sikre trygge og framkommelige veier.

– Vi kommer selvfølgelig til å følge nøye med, og det vil koste om de ikke leverer. Det er ikke fordi staten trenger sanksjonspengene, men vi er opptatt av å ha en rettferdig konkurranse. Når de har konkurrert på hvordan de skal utføre oppdraget, må de også levere det de har lovet. Hvis ikke blir det urettferdig, forklarer Tore Jan Hansen.

Nå som denne anbudskonkurransen er over, er Hansen klar på at han ønsker flere slike konkurranser med forhandlinger innen drift og vedlikehold. I sør er det nå to elektrokontrakter som Statens vegvesen forhandler om.

– Dette er noe bransjen selv har ønsket, og vi har hatt en god dialog med leverandørbransjen og entreprenørbransjen i forkant. I dette anbudet har vi fått mange løsninger vi ikke hadde fått ved en tradisjonell lavest priskonkurranse. Vi har satt få krav, men ellers latt bransjen konkurrere om hvem som er best på utvalgte temaer. Vi har utfordret selskapene på å utføre oppgavene i egenregi og dermed bygge kompetanse hos entreprenørene. Noe som igjen gir større mulighet for å satse på lærlinger, sier Hansen.

Kontrakten blir signert så snart karensfristen på ti dager går ut.

Powered by Labrador CMS