Glad gjeng fra Skanska og Statens vegvesen har konstatert at siste salve for gjennomslag gikk helt etter planen.

Første gjennomslag på E16 Bjørum-Skaret

Det drives for fullt i fire tunnelløp. Nå er lyset sett i det ene løpet.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag var det gjennomslag på nordgående løp i den 800 meter lange Bukkesteinshøgda-tunnelen i prosjektet E16 Bjørum–Skaret i Viken, der Skanska er entreprenør.

Prosjektstrekningen er på 8,4 kilometer, og ca. halvparten av strekningen er i tunnelene Sollihøgdatunnelen (3,4 km.) og Bukkesteinshøgdatunnelen (800 m).

Tunneldrivingen av Bukkesteinshøgdatunnelen og Sollihøgdatunnelen (til sammen fire løp) pågår for fullt.

Noen nøkkeltall som oppsummerer drivingen av begge tunnelene hittil:

Prosjektleder May Bente Hiim Sindre flankert av tekniske byggeledere tunnel Geir Brevik og Lovisa König etter første tunnelgjennomslag på E16 Bjørum–Skaret.
  • 1290 sprengsalver

  • 365.000 meter boring
  • 4450 løpemeter tunnel ferdig drevet.
  • 18.000 m³ sprøytebetong benyttet.
  • Hentet ut 400.000 fm3 (fast kubikkmeter) masse
  • 49.000 sikringsbolter montert.
  • 80 personer jobber med ulike deler av tunneldrivingen (fagarbeidere, lærlinger, formenn, stikningsingeniører, funksjonærer).

I hele prosjektet er det ca. 2,6 millioner kubikkmeter bergmasse som skal sprenges ut og drøyt 400.000 kubikkmeter jordmasser som skal flyttes.

350 tunnelsalver og 12.000 lass med stein

Den første tunnelsalven på Bukkesteinshøgdatunnelen ble skutt 1. november i 2021.

Tunnelens andre løp drives fra sør. Nå har altså tunneldriverne sett lyset på Brenna i andre enden av tunnelen. På det andre løpet gjenstår fremdeles ca. 30 meter før gjennomslag.

Spente før siste salve på nordgående løp ved Bukkesteinshøgda, f.v. SHA-koordinator Jan Tore Kamp, prosjektleder May Bente Him Sindre og delprosjektleder Øyvind Storløkken.

- Det er snakk om enorme dimensjoner Fra Bukkesteinshøgdatunnelen er det hentet ut ca. 110.000 fast kubikkmeter masse – noe som tilsvarer 12.000 lastebillass. Det er fyrt av 350 tunnelsalver, gjennomsnittlig én tunnelsalve per døgn, sier May Bente Hiim Sindre, prosjektleder i Statens vegvesen.

Hun tilføyer at massen fra tunneldrivingen gjenbrukes til fylling i veilinjen, mesteparten av massen er fraktet til en veifylling på Skaret.

Fremdrift på driving Sollihøgdatunnelen

- For Sollihøgdatunnelen har vi nå passert 1000 meter inndrift fra Skaret. Fra Avtjerna går det litt langsommere fordi vi jobber med en krevende bergart som krever omfattende sikring og vanntetting. Vi skal nå drive tunnel under Rustanbekken med strenge innlekkasjekrav og uten at det påføres skade på omgivelsene. Vi har ca. 550 meter inndrift hittil, og regner med gjennomslag om ca. ett års tid, sier Hiim Sindre.

Her kan du følge med på status for tunneldrivingen.

Veien skal bygges som firefelts motorvei, dimensjonert for hastighet 100–110 km/t. Prosjektet er i rute og den nye veien åpner i løpet av sommeren 2025.

Powered by Labrador CMS