Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok det første offisielle spadetaket på E8 Sørbotn-Laukslett. Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen bivåner det hele.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok det første offisielle spadetaket på E8 Sørbotn-Laukslett. Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen bivåner det hele.

Første spadetak på milliardprosjekt

Målselv Maskin og Transport AS har fått den første kontrakten på veiprosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Det var en fornøyd samferdselsminister som tok det førte spadetaket på veiprosjektet E8 Sørbotn-Laukslett, tirsdag 19. april. Dermed er byggingen av den nye innfartsveien til Tromsø i gang.

- Med ny vei blir det mye tryggere å kjøre her. Det er jeg glad for. Denne regjeringen jobber aktivt for å nå nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Viktig utbygging

Sjøfyllingen som nå skal bygges, er første delkontrakt på prosjektet. Hovedkontrakten for bru over Ramfjorden, og ca. 9 kilometer vei i dagen lyses ut i løpet av sommeren.

Illustrasjon av sjøfyllingen som skal etableres ved Leirbakken i Ramfjord.
Illustrasjon av sjøfyllingen som skal etableres ved Leirbakken i Ramfjord.

Ny E8 skal gi Tromsø by en kortere, raskere og mer trafikksikker innfartsåre. Veien vil også flytte gjennomgangstrafikken ut av den mest bebygde delen av Ramfjord og gi innbyggerne der økt sikkerhet og et bedre nærmiljø å bo i.

- E8 er hovedinnfartsåren til Nord-Norges største by. Utbyggingen vil koste ca. to milliarder kroner, men vi ser at vi får mye igjen for pengene, sier direktør for utbygging nord i Statens vegvesen, Stein Johnny Johansen.

Lokal entreprenør

Det er Målselv Maskin og Transport AS som har fått oppdraget med bygge sjøfyllingen ut til brua som skal bygges over Ramfjorden. Kontrakten har en verdi på ca. 30 millioner kroner. Arbeidet vil ha en varighet på ca. 9 måneder.

- Vi er svært glade for å få være med å bygge deler av denne veien. Det er et spennende prosjekt for oss å være med på. Veibygging som dette, med masseforflytting og fyllingsarbeid, er innenfor vår kjernevirksomhet. Vi ser frem til å komme i gang med arbeidene, sier prosjektleder i Målselv Maskin og Transport AS, Roar Femsteinevik

Powered by Labrador CMS