- Gjennombruddet i tunnelen er et synlig bevis på det gode arbeidet våre ansatte og samarbeidspartnere har utført, sier Francisco Vicente Soto, prosjektdirektør i Acciona. Her er flere av dem samlet foran portalen på Malvik-siden.

Gjennomslag i Væretunnelen

Etter 398 sprengninger er Nye Veier og entreprenør Acciona gjennom i det nye løpet på Væretunnelen på strekningen E6 Ranheim-Værnes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

De som passerer Væretunnelen med jevne mellomrom, har helt sikkert merket at det har pågått storstilt arbeid der. Sprengningsarbeid har ført til at tunnelen har vært stengt i korte perioder, flere ganger i døgnet.

Nå har Nye Veier og entreprenøren på prosjektet, Acciona, sprengt seg helt gjennom det nye tunnelløpet på Væretunnelen.

- Dette er en milepæl som vi i prosjektet har gledet oss til å nå. Nå er vi ett steg nærmere ny E6 fra Ranheim til Værnes. Når vi etter hvert er ferdige og alle tunnelene har to løp, får vi en betraktelig mer trafikksikker vei, sier Rønsberg.

550.000 tonn stein er sprengt ut. Mye av steinen vil bli brukt i byggingen av den nye veien.

Prosjektet går over i ny fase

Selv om det er gjennomslag i tunnelen, vil det fortsatt pågå sprengningsarbeid i Væretunnelen og det blir nødvendig å stenge den for trafikk. Fortrinnsvis på dagen.

- Med gjennomslaget i dag går prosjektet over i en ny fase, sier Rønsberg.

E6 Ranheim-Værnes:

  • 23 kilometer firefelts motorvei med midtdeler
  • 7,1 kilometer av strekningen er i tunnel: - Væretunnelen: 1,6 km- Stavsjøfjelltunnelen: 1,7 km- Helltunnelen: 3,8 km Alle tunnelene får to løp.
  • 5 nye toplanskryss
  • 3 nye motorveibruer
  • Mange nye overgangsbruer og kulverter

Nå skal det jobbes med tunnelens infrastruktur, som overvannsledninger, elektroarbeider, sikkerhetsutrustning og veibygging. Deretter skal det utføres sikkerhetsrevisjoner og tester før trafikantene kan kjøre gjennom den nye tunnelen. Det kan bli ved årsskiftet 2023/2024.

To midlertidige rundkjøringer

I tillegg til å jobbe inne i tunnelen, vil det bli mer arbeid ute i dagen. Det betyr at det blir mer synlig arbeid i tiden som kommer. Dette vil også påvirke E6-trafikken.

Prosjektet skal etablere to rundkjøringer på E6, trolig i løpet av de neste ukene. Én på Ranheim og én på Sveberg.

Disse rundkjøringene er nødvendig for å ivareta sikkerheten til både trafikanten som bruker veien og arbeiderne som skal bygge den. Men de kan påvirke fremkommeligheten.

- Det betyr at det kan være lurt å legge til noen ekstra minutt i planlagt kjøretid, sier Rønsberg.

Ronja Marie Selen Myrvold, lærling hos Bleikvassli Gruber, fikk æren av å trykke på knappen og skyte av gjennomslagssalven.

Rundkjøringene fjernes mot slutten av prosjektet.

Fornøyd entreprenør

Også entreprenøren i prosjektet, Acciona, er godt fornøyd med dagens begivenhet.

- Gjennombruddet i tunnelen er et synlig bevis på det gode arbeidet våre ansatte og samarbeidspartnere har utført. Sammen har de håndtert utfordrende oppgaver og ikke minst en pandemi. Dette er en flott dag for alle involverte, spesielt for alle arbeiderne som har jobbet inne i tunnelen. Men det er også en gledens dag for lokalsamfunnet, innbyggere og næringsliv i Trøndelag, som nå er et stort skritt nærmere en ny og bedre forbindelse mellom Ranheim og Værnes, sier Francisco Vicente Soto, prosjektdirektør i Acciona.

Gjennomslaget på de to resterende tunnelene er forventet i løpet av første halvdel av 2022.

Powered by Labrador CMS