GOD STEMNING: Det er det alltid når man kommer gjennom i en tunneldriving. Foto: Oslo kommune

Gjennomslag på Fornebubanen

KNYTTET SAMMEN: Med et smell er Oslo og Bærum knyttet sammen under bakken.

Publisert

Torsdag 6. juni smalt en ny milepæl i utbyggingen av Fornebubanen. Gjennomslaget i T-banetunnelen på Lysaker markerer at tunnelen åpnes mellom Oslo og Bærum, og mellom eierne Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

SPEKTAKULÆRT: Det er ikke noe å si på lyssettingen og dramturgien under markeringen.

– Dette markerer et løft for hele Oslo. Fornebubanen er et av de største samferdselsprosjektene under utbygging i Fastlands-Norge. Det er en logistisk bragd å bygge så komplisert infrastruktur i et tettbygd område som her på Lysaker, sier Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

– Med denne milepælen nærmer vi oss en realisering av en mer sammenkoblet region, sier Vea.

Første salve i Fornebubanens hovedtunnel gikk av i november 2021, og i løpet av 2023 ble tunnelen ferdig sprengt ut fra Fornebu inn til Lysaker i Bærum. Samtidig har det vært tunnelarbeider også i Oslo, og i dag møtes de to tunnelene med et gjennomslag på Lysaker.

Hullet i tunnelen ble sprengt ut like under kommunegrensen mellom Oslo og Bærum ved Lysaker stasjon.

Fornebubanen

• Fornebubanen er ny T-banestrekning mellom Fornebu og Majorstuen

• Fra Majorstuen fortsetter Fornebubanen videre mot sentrum og østover

• Strekningen er på ca. 7,7 kilometer

• Hele strekningen går i tunnel

• Det skal bygges seks nye T-banestasjoner mellom Majorstuen og Fornebu

• Reisetiden fra Majorstuen til Fornebu er beregnet til 12 minutter

– Tunnelen blir hovedåren for den nye T-banen, som gjør at det blir enklere og raskere for folk å velge kollektivt istedenfor bilen. T-banetunnelen binder Oslo og Akershus sammen, og den skinnegående transporten vil være viktig for at folk skal komme seg raskere frem og tryggere hjem, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

Gjennomslaget i tunnelen ble markert ved at byråden fra Oslo og fylkesråden fra Akershus trykket på den røde knappen før sprengsalven gikk. Deretter gikk turen ned i tunnelen for feiring på røysa, etterfulgt av en høytidelig markering med taler, kaffe og kake på anleggsområdet på Lysaker.

STOR STAS: Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Vea (f.v), fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H) sammen med direktør for Fornebubanen, Irene Måsøval, under gjennomslagsarrangementet på Lysaker.

– Hele organisasjonen i Fornebubanen gleder seg over gjennomslaget som et synlig tegn på god fremdrift i prosjektet. Vi setter stor pris på å markere dette sammen med våre eiere, medarbeiderne, entreprenører og andre gjester, sier Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen.

Veidekke er utførende entreprenør for tunnelen på Lysaker.

– Gjennomslaget markerer en viktig milepæl i prosjektet. Alle arbeidene går som planlagt i godt samarbeid med Fornebubanen. Vi gleder oss til å fortsette med tunneldriving mot Vækerø og vann- og frostsikring av tunnelen, sier prosjektdirektør Helene Lien Mjøsund i Veidekke Anlegg.

Powered by Labrador CMS