Digital signering for Skjøiten bru. Øverst fra venstre: Knut Erik Skogen (prosjektleder i Statens vegvesen), Runar Slåttun (anleggsleder i Hæhre Entreprenør), Øyvind Holen (prosjektleder i Hæhre Entreprenør), Gudmund Roen (daglig leder i Hæhre Entreprenør), Kjell Inge Davik (utbyggingsdirektør i Statens vegvesen) og Ingunn Foss (prosjektdirektør i Statens vegvesen Utbygging sørøst).
Digital signering for Skjøiten bru. Øverst fra venstre: Knut Erik Skogen (prosjektleder i Statens vegvesen), Runar Slåttun (anleggsleder i Hæhre Entreprenør), Øyvind Holen (prosjektleder i Hæhre Entreprenør), Gudmund Roen (daglig leder i Hæhre Entreprenør), Kjell Inge Davik (utbyggingsdirektør i Statens vegvesen) og Ingunn Foss (prosjektdirektør i Statens vegvesen Utbygging sørøst).

Hæhre skal bygge ny Skjøiten bru

Hæhre Entreprenør AS vant kontrakten på bygging av ny Skjøiten bru på riksvei 52 i Hemsedal.

Publisert

I dag ble kontrakten signert digitalt av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og daglig leder i Hæhre Entreprenør AS, Gudmund Roen. Kontrakten er på 79 millioner kroner.

Hæhre vant kontrakten i skarp konkurranse med to andre entreprenører som var prekvalifisert etter at sju entreprenører meldte interesse for jobben i vinter.

Hæhre skal bygge ny Skjøiten bru 40-50 meter nedstrøms for dagens bru. Den nye brua blir ca. 90 meter lang. Dagens bru er fra 1937 og er en flaskehals noen kilometer nordvest for Hemsedal sentrum. Det skal også bygges 3-felt mellom Venås bru og Skjøiten bru, samt tilstøtende veier i begge ender av nybrua.

Arbeidet med ny bru starter i månedsskiftet april-mai og er beregnet å ta ca. 17 måneder. Den nye brua skal etter planen åpnes i juli 2022. Gammel bru skal rives og hele prosjektet er ferdig i september 2022.

Det går med 1071 m³ betong og 155 tonn armering til brua. Det skal sprenges ut ca. 9500 m³ berg i forbindelse med arbeidet. Det er også omfattende bergsikringsarbeider på prosjektet.

Nye Skjøiten bru på riksvei 52 i Hemsedal skal ta unna trafikken bedre enn dagens bru som vises nederst i illustrasjonen.
Nye Skjøiten bru på riksvei 52 i Hemsedal skal ta unna trafikken bedre enn dagens bru som vises nederst i illustrasjonen.