Mange synes hageblomsten Lupin er fin å se på, men planten sprer seg veldig fort og fortrenger villblomstene/mangfoldet i naturen.
Mange synes hageblomsten Lupin er fin å se på, men planten sprer seg veldig fort og fortrenger villblomstene/mangfoldet i naturen.

Har plukket ett tonn med skrekkplanter

Sendt til brenning.

Publisert Sist oppdatert

Det er plukket litt over ett tonn med lupiner på delstrekningen Trollerudmoen-Kobbervollane på ny E134 i Kongsberg.

Den fremmede, svartelistede og dermed uønskede arten er levert til forbrenning ved et avfallsanlegg. E134 Damåsen-Saggrenda i Øvre Eiker og Kongsberg ble åpnet sommeren 2020. Og dette veiprosjektet er ikke noe unntak fra regelen.

Norske veianlegg sliter med å få has på svartlistede uønskede planter.

Tar problemet på alvor

- De sprer seg fort og er vanskelig å få kontroll på spesielt i områder hvor disse plantene var i og utenfor anleggsområdet før anleggsarbeidene startet, vedgår tidligere prosjektleder på E134 i Kongsberg, Tom Hedalen.

Oppryddingen langs parsellen fra Trollerudmoen og vestover mot Meheia viser i alle fall at Statens vegvesen tar problemet på alvor.

Nå popper det opp lupiner nærmest over alt langs den nye veien gjennom Kongsberg, spesielt på strekningen fra Myntbrua til Trollerudmoen, det vil si gjennom sentrale deler av Kongsberg.

Vanskelig å kontrollere all massetransport

- Vi vil fortsatt jobbe for å begrense spredningen av denne uønskede arten, sier Tom Hedalen.

Han skjønner at mange folk synes lupiner er vakre blomster, men problemet er at der arten får fotfeste så fortrenger den andre og naturlige arter som holder til i området. Og den sprer seg i voldsom hastighet.

Under hele anleggsperioden fra 2015 til 2020 har E134 Damåsen-Saggrenda hatt dette på agendaen. Men på et veianlegg over nesten 15 kilometer og med mange entreprenører og underentreprenører i virksomhet har det vært vanskelig til enhver tid å kontrollere all massetransport ut og inn av anlegget.

Powered by Labrador CMS