Illustrasjonsbilde fra Norsk Stein på Jelsa.

Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk 2020

Ny rapport viser markant økning i salgsverdi av metallisk malm og tydelig økning av investeringer i undersøkelsesarbeid. Flere var ansatt i mineralnæringen i pandemiåret 2020 enn i 2019.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har nå kommet med sin årlige rapport «Harde fakta» - for 2020. Den viser at det ble solgt mineraler for 11.960 millioner kroner i 2020 i og fra Norge. Det er en prisjustert økning på 2,2 % sammenlignet med 2019.

Til tross for økningen i salgsverdi, har det vært en nedgang på 5,9 % i solgte tonn i den samme perioden. Dette skyldes i hovedsak økte priser for metallisk malm og industrimineral, og færre solgte tonn byggeråstoff innenlands.

Les og last ned rapporten om mineralnæringen for 2020 her.

Eksportverdien på 5440 millioner kroner utgjorde 45,5 % av den totale salgsverdien.

Mineralnæringen sysselsatte 4646 årsverk i 2020. Dette er en økning på 1,9 % sammenlignet med 2019.

Randi Skirstad Grini, direktør for Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er veldig godt fornøyd med at den norske mineralnæringen har klart seg godt gjennom pandemien.

- Vi er veldig glade for å se at næringen som helhet har klart seg godt gjennom pandemiåret 2020, sier Randi Skirstad Grini, direktør for Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).

- Selv om det har vært litt nedgang i innenlands omsetning av byggeråstoffer, ser vi at det samtidig har vært sterk økning i salgsverdi av metallisk malm, og at det har vært en tydelig økning av investeringer i undersøkelsesarbeid. Alt i alt ser det ut til at næringen ser på fremtiden med optimisme, mener Grini.

Dette kommer frem i årets Harde fakta, mineralstatistikken for 2020. Grini er også tilfreds med at statistikken stadig blir mer pålitelig.

- Vi registrerer at den årlige driftsrapporteringen fra mineralprodusentene begynner å fungere godt. For å kunne forvalte mineralressursene i Norge til beste for samfunnet, er det en forutsetning at vi har god kunnskap om volumet som brukes. Slik kan vi passe på forbrukstakten, og planlegge for å sikre tilstrekkelig tilgang for samfunnet også i fremtiden. I Harde fakta samler DMF årlig mye av kunnskapen vi trenger for å oppnå dette, gjennom innsamling av produksjonsdata fra mange hundre næringsaktører, sier Grini.

Powered by Labrador CMS