I dette området mellom Håbakken og Eri riksvei 5, like ved utløpet av Lærdalstunnelen, skal Statens vegvesen gjøre veien bredere, og utstyre den med gul stripe og rumlefelt.
I dette området mellom Håbakken og Eri riksvei 5, like ved utløpet av Lærdalstunnelen, skal Statens vegvesen gjøre veien bredere, og utstyre den med gul stripe og rumlefelt.

Her skal veien utbedres

Fire har kommet med tilbud.

Publisert

Statens vegvesen gjør 1200 meter av riksvei 5 bredere, fra Håbakken til Nedre Eri i Lærdal, like ved Lærdalstunnelen.

I dag varierer veibredden i området fra 5,2 til 6,6 meter. Veien blir nå 7,5 meter på hele strekningen, og får gul midtstripe og hvit kantstripe.

Både gulstripen og kantstripene blir frest, slik at det blir rumlefelt både mellom kjørefeltene og på begge veikantene.

- Slik at bilistene merker det om de er på vei over mot feil kjørefelt, eller for langt ut mot kanten. Dette er et viktig tiltak for å gjøre trafikken tryggere, sier byggeleder Ketil Bere i Statens vegvesen.

Veien blir utvidet i bredden på begge sider. Eksisterende busslommer blir oppgradert.

Det skal også settes opp rekkverk på deler av strekningen, hovedsakelig i forbindelse med avkjøringen til en landbrukseiendom.

Disse vil ha oppdraget

Fire firma har levert tilbud på jobben:

  • Fosse Maskin og Transport AS fra Vik i Sogn, 16.894.956 kroner
  • Mesta AS, 17.400.636 kroner
  • Bulken Maskin AS fra Voss, 19.567.565 kroner
  • Flage Maskin AS fra Voss, 21.724.204 kroner

- Nå skal vi kontrollregne tilbudene, og tar sikte på å få undertegnet kontrakt så raskt som mulig. Målet er å være i gang med anleggsarbeidene i starten av september, og jobben skal være ferdig innen 31. mai neste år, legger Bere til.

Trafikk

Strekningen, som nå skal utbedres gjennom et FMO-prosjekt (forsterket midtoppmerking), har en gjennomsnittlig døgntrafikk på 2900.

Av dette er 16 prosent lange kjøretøy.

Knutepunkt

Eri – Håbakken ligger på riksvei 5 mellom Lærdal og Filefjell, ved utløpet av Lærdalstunnelen på E16.

Herfra kan man velge riksvei 5 videre nordvestover mot Sognefjorden bare 20 minutter unna, eller østover mot Filefjell (E16) eller Hemsedalsfjellet (riksvei 52).

Powered by Labrador CMS