STOLT: Fredrik Brandal, adm. direktør i Ramirent, er stolt av sine ansatte.

Historisk milepæl for Ramirent

Utleieselskapet markerer 500 skadefrie dager for de ansatte.

Publisert Sist oppdatert

- Det at de ansatte ikke skader seg og kommer seg trygt hjem hver dag er det viktigste i vårt virksomhets DNA. Det overgår alle andre mål i selskapet, sier adm. direktør i Ramirent Fredrik Brandal.

Ramirent har jobbet målrettet og systematisk med HMS gjennom mange år. Disse 500 dagene hadde ikke vært mulig uten at alle, fra toppledelse til medarbeidere, hadde lagt ned en solid innsats. Milepælen viser at Ramirent har lyktes i å skape en god sikkerhetskultur, skriver selskapet i en pressemelding.

- Jeg må hylle alle våre ansatte – at de tenker gjennom sin arbeidshverdag hver dag, og ikke utsetter seg selv eller andre for fare, sier Brandal.

Viktige rutiner

Ramirent har gjennom mange år hatt et HMS-slagord som lyder «Alltid trygt hjem – fordi vi bryr oss». Slagordet setter omsorgen for de 415 medarbeidernes sikkerhet i sentrum, fremfor et mål om å først og fremst formidle regler og prosedyrer.

Slagordet forplikter også ledelsen til å vise sitt engasjement gjennom handlinger. Det innebærer å stå i spissen av HMS-arbeidet, være synlige i sikkerhetsinitiativer og gi ressursene som er nødvendige for å støtte en sikker arbeidsplass.

FORPLIKTER: Direktør for People and Performance i Ramirent Henriette Hall-Eriksen tar det ikke for gitt at HMS-arbeidet går av seg selv..

- Ledelsen i Ramirent har vist en sterk forpliktelse til sikkerhet, ikke bare gjennom ord, men gjennom handlinger. HMS er alltid første punkt på agendaen om det er almannamøter, business reviews eller driftsmøter. Vi bruker også betydelige ressurser på rotårsaksanalyser, forbedringsarbeid og læring av nestenulykker, forteller direktør for People and Performance i Ramirent Henriette Hall-Eriksen.

Fredrik Brandal legger til at det alltid skal være plass til alle i Ramirent. Er det en ansatt som har blitt utsatt for en skade, skal han og bedriften legge til rette for at denne personen skal få komme tilbake i arbeid. – Å ha en jobb å gå til er så viktig for våre ansattes ve og vel.

Omsorg å melde inn hendelser

HMS-LEDER: Lars-Morten Rostad.

Gjennom et fokus på dialog rundt alle typer hendelser, en oppmuntring til å rapportere alle typer hendelser og tilrettelegging for å også melde inn positive hendelser har Ramirent oppnådd å senke terskelen for å melde inn saker. Det er også etablert en god kultur for å gi tilbakemeldinger på alle innmeldte saker. Noen ganger kan en liten nesten-hendelse rapportert av flere gi tiltak som hindrer skader senere. Kommunikasjonstiltak som har bidratt til en økt andel innmeldinger av denne typer saker har vært helt sentralt i HMS-arbeidet til Ramirent.

Lars-Morten Rostad har jobbet i Ramirent i 25 år og er inne i sitt niende år som HMS-leder. Han sier det i selskapet nå oppfattes som omsorgsfullt å si fra.

- Det er også lett å se en klar trend over de siste årene. Denne viser at når oppmerksomheten til sikkerheten øker – vist gjennom en økning av innrapporterte hendelser – da går også andelen alvorlige skader og ulykker ned, sier Rostad.

Fredrik Brandal sier han er veldig stolt over milepælen Ramirent nå har nådd.

- Vi har en stor stolthet i arbeidet som ligger bak dette. Det viser at vi leder selskapet på en sikker og fin måte – og at vi har en god sikkerhetskultur i Ramirent.

Powered by Labrador CMS