«Oppskriften» for veibygging - N200 - er ute på høring.
«Oppskriften» for veibygging - N200 - er ute på høring.

Høring på «oppskrift» for veibygging

Veinormalen N200 Vegbygging forandres.

Publisert

N200 Vegbygging inneholder krav og føringer for bygging av vei – der beskrives alt fra geotekniske løsninger til dimensjonering, materialvalg, veiutstyr og miljøvalg.

- Vi ønsker å tilpasse normalen til ny digital plattform og å få kommentarer på noen faglige endringer. Vi ønsker blant annet innspill på er om enkelte valg bør overlates til byggherre i form av funksjonskrav, sier seksjonssjef Kjell Arne Skoglund, Vegteknologi i Statens vegvesen Vegdirektoratet, som leder arbeidet med høringen.

Her ligger lenken til høringsbrev med liste over endringer (høringsfrist 10. mars)

Over 150 års erfaring

Statens vegvesen har over 150 år med erfaring med veibygging. Krav og anbefalinger i N200 bygger i stor grad på erfaring og helhetsvurdering av:

  • totalkostnader for samfunnet
  • trafikksikkerhet
  • helse og arbeidsmiljø
  • ytre miljø
  • klimapåvirkning
  • jordvern
  • trafikkberedskap
  • fremkommelighet

Gi innspill digitalt rett i høringsutkastet

Veinormalen ble digitalisert i fjor, og det er enkelt å gi innspill og kommentere direkte i høringsutkastet; i krav, tabell, kapittel med mer.

Det er mulig å legge inn og endre kommentarer i hele høringsperioden. Egne kommentarer kan også eksporteres til lokale regneark ved behov for dialog med kolleger før fullføring. Det er også enkelt å søke og filtrere.

Powered by Labrador CMS