MINISTERSELFIE: Bærekraftsrådgiver Kristoffer Grøv i Anlegg Øst Entreprenør og prosjektleder Mathilde Knobel Christensen i Hafslund benyttet sjansen til å ta bilder til sosiale medier.

Hydrogen: Kan gjøre veibygging Co₂-fritt

MILJØPROSJEKT: Det skal være første gang i verden at en byggherre bruker hydrogen til å lade elektriske anleggsmaskiner i et veiprosjekt.

Publisert

Hydrogen gjør det mulig å bygge ny vei uten utslipp av klimagasser i områder uten tilgang på strøm. For første gang i verden tester Statens vegvesen hydrogenteknologien med støtte fra Hafslund, NAPOP, og Anlegg Øst, når de bygger miljøgate i Gran.

Tirsdag fikk klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen innføring i den elektriske veibyggingen på Hadeland sammen med 50 skoleelever på Hadeland videregående skole.

 Det skal være første gang i verden at en byggherre bruker hydrogen til å lade elektriske anleggsmaskiner i et veiprosjekt.

– Hydrogen kan gjøre alle veiprosjekt elektriske. Slik kan vi fjerne utslipp av klimagasser fra veiprosjekter hvor det blir for kostbart å føre fram høyspent strøm for å etablere ladestasjoner, sier prosjektleder Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland.

15 prosent av CO₂-utslippene i Norge kommer fra bygg- og anleggsbransjen. Det er derfor viktig med tiltak for kutte CO₂ i utslippene fra veiprosjekt. Samtidig har Vegvesenet bestemt at alle anleggsmaskiner i nye kontrakter etter 2027 skal være utslippsfrie. Det er et viktig bidrag for å nå målet om 55 prosent mindre CO₂-utslipp sammenlignet med 1990.

Anlegg Øst Entreprenør

Statens vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør, har siden nyttår arbeidet med den nye miljøgata i Gran. Sammen har de fått med seg Hafslund som sørger for ladeinfrastruktur. Samtlige gravemaskiner og lastebiler er alle elektriske. Det er første gangen i et veiprosjekt.

– Vi har hatt noen innkjøringsproblemer på anleggsmaskiner og ladeutstyr. Nå er vi opp og nikker, sier Karlsen.

Miljøgata på Gran er pilotprosjekt for utslippsfritt anleggsarbeid med støtte fra Samferdselsdepartementet. Det er viktig å teste ut ny teknologi. Anlegg Øst Entreprenør, Vegvesenet og Hafslund har derfor lagt inn godt med ekstra tid for å kunne løse utfordringer underveis.

Hydrogendrevet tungbillader

Anleggsmaskinene får strøm fra en nettstasjon, to stasjonære hurtigladere og elleve mindre ladere bak anleggsgjerdet i sentrum. Tre mobile batterihengere sørger for lading ute i anlegget.

Før påske ble den hydrogendrevne tungbilladeren montert. Brenselscellen er den samme som sitter i den hydrogendrevne personbilen Mirai fra Toyota.

Prosjektet får ut ca. 100.000 kWt strøm fra hydrogen. Hydrogenstrømmen er i dag dyrere enn strømmen fra nettet, men prisene vil gå ned med større kvanta.

– Hydrogenstasjonen fungerer som et godt gammeldags dieselaggregat, men uten støy og CO₂ -utslipp. Det gjør at hydrogen kan være en løsning for veibygging uten utslipp av CO₂ i områder hvor det blir for kostbart å føre fram anleggsstrøm, sier Mathilde Christensen, prosjektleder i Hafslund.

Det er selskapet NAPOP (Not a part of the problem) i Vikersund som leverer og drifter hydrogen-ladepunktet.

Bak doble sikkerhetsgjerder

Sikkerheten er svært viktig for det hydrogendrevne ladepunktet.

– Vi tar alle forholdsregler. Hydrogentanken står bak doble sikkerhetsgjerder og er overvåket døgnet rundt. Det er kun ansatte med spesialkompetanse som skal håndtere hydrogentanken, sier Christensen

Sikkerhetsopplegget er i henhold til retningslinjer fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap, mens HYEX, et ekspertmiljø innen hydrogen, har gjennomført en risikoanalyse.

– Sammenlignet med hydrogenbilen til Toyota er dette et stillestående anlegg bak doble anleggsgjerder. Vi mener hydrogen er en del av løsningen for utslippsfrie veianlegg, sier Christensen og Karlsen

Powered by Labrador CMS