Illustrasjonsbilde.

- Innfør hogstforbud i gamle naturskoger

Naturvernforbundet krever at det innføres midlertidig forbud mot hogst i «gamle naturskoger».

Publisert Sist oppdatert

- Skognæringen har ikke den kjennskapen til naturverdiene som loven krever. De har fått samfunnets tillit til selv å forvalte skogene. Denne tilliten er grovt misbrukt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

NRK har avslørt mangler i miljøregistreringene (MiS) som skulle fanget opp leveområder for truede arter og andre store naturverdier.

- Inntil skognæringen kan fremlegge dokumentasjon på registreringene som er foretatt, er vår påstand at de ikke har gjort jobben de er betalt for og hogger de siste naturskogene i blinde. Flere års forsøk på å få tilgang til registreringsresultatene har vært mislykket – og nå kommer avsløringen av omfattende juks, sier Gjermund Andersen, leder i Naturvernforbundets skogutvalg.

Fagdirektør for skog og miljø i Norges Skogeierforbund Hans Asbjørn K. Sørlie sier blant annet dette til NRK i saken om avvikene:

- Skogbruket jobber hele tiden for at praksisen i skogen skal være så god som mulig. I perioden NRK har undersøkt er det gjennomført mer enn 100.000 skogsdrifter og flere tusen mennesker har vært involvert, det ville vært lite troverdig om det kun var noen få avvik. Det viktige er at vi lærer av feilene og blir bedre. Vi er helt avhengig at vi registrerer avvik. Avvikene gir oss verdifull informasjon om hvilke områder vi må bli bedre på. Et eksempel er forvaltning av kantsoner, mot vann og myr, hvor det har vært mange avvik – det har gjort at det er strammet inn i rutiner og krav på dette punktet. Norske skogeiere har frivillig satt av mer enn 70.000 nøkkelbiotoper, og det legges stor vekt på å unngå skader på disse. PEFC Norge har tatt initiativ til et prosjekt for å overvåke nøkkelbiotoper ved bruk av satellitt. Dette er nå under innføring.

Powered by Labrador CMS