NTNU og Innlandet fylkeskommune skal se om inspeksjonen av fylkesveier kan gjøres på en ny måte. Dette bildet viser fylkesvei 51 Valdresflye.
NTNU og Innlandet fylkeskommune skal se om inspeksjonen av fylkesveier kan gjøres på en ny måte. Dette bildet viser fylkesvei 51 Valdresflye.

Innlandet: Forskning kan effektivisere vei-inspeksjoner

Dersom inspeksjon av fylkesveier kan gjøres med videokamera, vil det frigjøre ressurser til andre oppgaver.

Publisert

En del ansatte i Innlandet fylkeskommune bruker i dag det meste av arbeidstiden på sommeren til å reise rundt i fylket for å inspisere tilstanden på fylkesveinettet.

NTNU og Innlandet fylkeskommune skal de neste årene forske på om inspeksjonen av fylkesveier kan gjøres med bruk av videokamera og maskinlæring (kunstig intelligens).

Kan gi jevnligere inspeksjoner

Tradisjonelt gjennomføres inspeksjoner av veinettet med en spesiallaget målebil med kameraer, GPS og laserskanner som kjører gjennom veinettet en gang pr. år.

I tillegg utfører driftsseksjonen og entreprenører manuelle registreringer året rundt. Forskningsprosjektet vil sammenligne resultatene fra en tradisjonell undersøkelse med resultatene fra kameraer plassert i fem busser som så blir analysert med maskinlæring.

- Dersom bruk av kamera i busser gir tilstrekkelig kvalitet, kan dette være en stor fordel. Fylkeskommunen har ansvaret for nær 7000 kilometer vei, og busselskapene som kjører i oppdrag for fylkeskommunen kjører jevnlig på 80 prosent av dette veinettet. Med kameraer plassert i bussene, kan vi derfor jevnlig få inn bilder som viser tilstanden på veiene. Dette er nyttig ettersom mange skader på veiene oppstår i løpet av få uker. Prosjektet vil også se på om kunstig intelligens kan analysere bildene slik at en får identifisert hull og nødvendige vedlikeholdstiltak på et tidlig stadium, sier prosjektleder Kari Svingheim i Innlandet fylkeskommune.

- En slik omlegging av tilstandsvurderingen av fylkesveinettet vil bidra til et bedre informasjonsgrunnlag for våre ansatte for å prioritere tiltak og vurdere hvilket tiltak som er best. På den måten effektiviserer vi driften og får mer vei for pengene.

6,6 millioner kroner fra Forskningsrådet

Forskningsprosjektet om bruk av videokamera og kunstig intelligens er et samarbeid mellom NTNU og Innlandet fylkeskommune. Forskningsrådet har gitt 6,6 millioner kroner i støtte til prosjektet, mens NTNU og fylkeskommunen totalt bidrar med litt over tre millioner kroner.

Forskningsprosjektet vil pågå til mars 2025. Nå i 2022 jobber forskerne med utvikling av algoritmer, og målebilen til samferdsel kjører ukentlig over utvalgte pilotstrekninger. Sommeren 2023 vil man kjøre en større pilot med kamera på busser.

- Går alt etter planen kan vi implementere i fullskala sommeren 2025, sier prosjektlederen.

Powered by Labrador CMS