Denne kvartetten ser frem til å starte opp arbeidene med det unike karbonfangst-anlegget på Norcem-fabrikken i Brevik. Fra venstre: Fagselger modul i Ramirent; Ragnar Davidsen, prosjektleder modul i Ramirent; Åge Andreassen, prosjekt- og logistikksjef ved Norcem Brevik; Sjur Wiggo Jensen og prosjektleder grensesnitt CCS ved Norcem Brevik; Trond M. Høyseth Tangen.
Denne kvartetten ser frem til å starte opp arbeidene med det unike karbonfangst-anlegget på Norcem-fabrikken i Brevik. Fra venstre: Fagselger modul i Ramirent; Ragnar Davidsen, prosjektleder modul i Ramirent; Åge Andreassen, prosjekt- og logistikksjef ved Norcem Brevik; Sjur Wiggo Jensen og prosjektleder grensesnitt CCS ved Norcem Brevik; Trond M. Høyseth Tangen.

Karbonfangst-kontrakt til Ramirent

Ramirent har fått oppdraget med å levere moduler til Norcems karbonfangst-anlegg på fabrikken i Brevik. Dette skal bli verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst.

Publisert

- I Ramirent har vi sterkt fokus på det grønne skiftet, og vi satser nå på en modernisering av utstyrsparken vår med et mål om å bli 100 prosent fossilfri innen 2023. Sett på denne bakgrunn er det viktig for oss å få lov til å være leverandør inn i et så stort og prestisjefylt miljøprosjekt som dette. Nå kommer vi til å satse fullt og helt på å sikre en utmerket leveranse til Norcem slik at de får en god og effektiv fremdrift i karbonfangst-prosjektet i Brevik, sier direktør for CC Rental i Ramirent Norge, Lars Magne Zahl.

Han får støtte fra fagansvarlig for moduler i Ramirent, Åge Andreassen.

- For oss er dette både et meget spennende og et svært attraktivt prosjekt å være med på. Karbonfangst-anlegget er helt unikt og gir mye oppmerksomhet både miljøpolitisk og i media. I tillegg er det en utbygging som medfører mye positivt fokus på utvikling av stadig bedre og mer bærekraftige løsninger, sier Andreassen.

- Ramirent kom best ut

Ramirent signerte kontrakten med HeidelbergCement Groups datterbedrift Norcem 1. juni. Oppdraget starter etter sommeren og skal etter planen være fullført i mai 2025.

Anlegget, som her er lagt inn og farget gult i bildet av Norcem-fabrikken i Brevik, skal fange 400.000 tonn CO₂ årlig, noe som tilsvarer årlige utslipp fra rundt 200.000 fossildrevne biler.
Anlegget, som her er lagt inn og farget gult i bildet av Norcem-fabrikken i Brevik, skal fange 400.000 tonn CO₂ årlig, noe som tilsvarer årlige utslipp fra rundt 200.000 fossildrevne biler.

- Dette er resultat av en offentlig anbudskonkurranse der det var fire tilbydere med i konkurransen. Alle tilbydere ble rangert etter et sett av kriterier, og Ramirent ble valgt ut fra score på leveringsevne, pris og kommersielle vilkår, samt kvalitet og kapasitet. Ramirent kom best ut etter en samlet vurdering av alle kriteriene, sier prosjektansvarlig for Norcems del av karbonfangst-anlegget, Sjur Wiggo Jensen.

- Det er også en stor fordel at Ramirent har svært god kjennskap til Norcem i Brevik og har hatt et godt samarbeid med selskapet over tid. Rammeavtalen vi har inngått gjelder leie, rigging og transport av moduler samt flytting internt under byggeperioden, sier Åge Andreassen i Ramirent Norge.

CO₂ tilsvarende utslipp fra 200.000 biler

Det finnes i dag tusenvis av industrianlegg rundt om i verden som slipper ut store mengder CO₂, og ifølge Norcem kan karbonfangst og lagring bli helt avgjørende i arbeidet med å stoppe både denne forurensingen og klimaendringene for øvrig.

Norcem er en av Norges største byggematerial-produsenter, men ifølge norskeutslipp.no slipper selskapets fabrikk i Brevik ut mellom 820.000 og 890.000 tonn CO₂ årlig. Samtidig har selskapet en visjon om at betongproduktene skal være CO₂-nøytrale innen 2030. Da er karbonfangst helt nødvendig.

I desember 2020 besluttet den norske regjeringen å satse på CCS (karbonfangst og lagring) slik at HeidelbergCement og samarbeidspartnerne fikk mulighet til å virkeliggjøre planene om å bygge verdens første fullskala-anlegg for karbonfangst i sementindustrien hos Norcem i Brevik.

Anlegget, som er landet største industriklimaprosjekt, skal fange 400.000 tonn CO₂ årlig, noe som tilsvarer årlige utslipp fra rundt 200.000 fossildrevne biler.

Lagres i Nordsjøen

Karbonfangst-anlegget vil ha en pris på cirka tre milliarder kroner, og det er beregnet at rundt 850 årsverk må brukes de neste 3,5 årene for å bygge anlegget. Ifølge Norcem er det planlagt å frakte CO₂-fangsten med båt til et nytt mottaksanlegg på land, nærmere bestemt til Naturgassparken i Øygarden før det fraktes i rørledning ut til permanent lagringssted i Nordsjøen.

I første omgang skal det blant annet bygges seks tanker i Brevik som mellomlagrer CO₂ samt utlastingsanlegg for flytende CO₂ i Grenland havn. Prosjektet er et samarbeid mellom Norcem, Aker Carbon Capture, Northern Lights (Equinor, Shell og Total) og Gassnova.

Powered by Labrador CMS