KLIMAVENNLIG ASFALT: Fra E24 i Meråker. Foto: Ellinor Hansen
KLIMAVENNLIG ASFALT: Fra E24 i Meråker. Foto: Ellinor Hansen

Karbonnøytralt i 2050

Statens vegvesen og NTNU skal sammen finne ut hvordan vi i Norge kan få en karbonnøytral og bærekraftig veisektor innen 2050. Prosjektet skal bidra til økt forskningsaktivitet, framtidsrettet utdanning og tiltak som fremmer idéutvikling og innovasjon fra deltakende fagmiljøer og studenter ved NTNU og Statens vegvesen. For å nå målene i Parisavtalen må Norge redusere utslippene med 50-55% sammenlignet med 1990-nivå, og regjeringen har som mål å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030.

Powered by Labrador CMS