Samhandlingsmøte: Prosjektledelsen i Statens Vegvesen, Letnes Entreprenør, konsulentselskapet Sweco og underentreprenør Austad Maskinstasjon på samhandlingsmøte ved Ørlandet Kysthotell.
Samhandlingsmøte: Prosjektledelsen i Statens Vegvesen, Letnes Entreprenør, konsulentselskapet Sweco og underentreprenør Austad Maskinstasjon på samhandlingsmøte ved Ørlandet Kysthotell.

Letnes Entreprenør skal bygge ny E6-trasé i Trøndelag

Starter avskoging rett etter påsken.

Publisert

Statens vegvesen og Letnes Entreprenør AS testet ny veiutviklingskontrakt E6 Fjerdingen-Grøndalselv i Trøndelag.

Grong kommune har vedtatt og godkjent ny reguleringsplan og Statens vegvesen har fått nødvendig avtale om kjøp av grunn langs traseen med største grunneier, Namdalsbruket.

- Det betyr at vi holder vår tidsplan og kan starte arbeider rett over påske. Dette er svært gledelig, ikke minst fordi vi har planlagt og utviklet dette veiprosjekt på en helt ny og effektiv måte, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.

Den 11 km lange parsellen inngår som en del av det nesten ti mil lange utbedringsprosjektet, E6 Grong til Nordland grense.

Entreprenøren i «førersetet»

I mars i fjor ble det klart at entreprenørselskapet Letnes Entreprenør AS vant anbudskonkurransen og skal bygge E6 Fjerdingen til Grøndalselv.

Kontrakten er en totalentreprise hvor både reguleringsplanlegging, prosjektering og utbygging inngår. Det vil blant annet si at entreprenøren tilbyr å bygge veien i en foreslått trase, forutsatt at reguleringsplanen for veien blir godkjent i ettertid.

Kart som viser ny trasé for E6 Fjerdingen-Grønndalselv. Veien skal i hovedsak ligge øst for dagens E6. Fjerdingelvbrua som sto ferdig i oktober 2021 er markert med blå ring.
Kart som viser ny trasé for E6 Fjerdingen-Grønndalselv. Veien skal i hovedsak ligge øst for dagens E6. Fjerdingelvbrua som sto ferdig i oktober 2021 er markert med blå ring.

- Å ha entreprenør i «førersetet» i reguleringsplanarbeidet på denne måten, er en ny måte å utvikle og planlegge veibygging på, sier Johnsen.

Mye for pengene

Løsningen Letnes Entreprenør har jobbet frem, skal sikre bedre kvalitet på veien med færre avkjørsler. Ny vei skal i hovedsak bygges utenfor dagens E6, slik at trafikken blir minimalt berørt av anleggsdriften.

Vegvesenet regner med færre overraskelser og færre utfordringer med å bygge ny veitrasé, i forhold til å skulle utbedre den gamle.

E6 Fjerdingen-Grøndalselv oppfyller ikke dagens krav til veibredde på europavei. Den er svingete, har dårlig bæreevne og er flere steder skiltet med lav fartsgrense. Ny E6 er planlagt for 90 km/t. Den får færre avkjørsler og bedre trafikksikkerhet.
E6 Fjerdingen-Grøndalselv oppfyller ikke dagens krav til veibredde på europavei. Den er svingete, har dårlig bæreevne og er flere steder skiltet med lav fartsgrense. Ny E6 er planlagt for 90 km/t. Den får færre avkjørsler og bedre trafikksikkerhet.

- Kontraktsummen på 204 millioner kroner viser også at bygging av ny og bedre vei i alle fall ikke blir dyrere enn å utbedre eksisterende vei, konkluderer Johnsen.

Godkjent plan

Den uvante prosessen har ikke bare vært krevende for entreprenøren, men også for Grong kommune og andre myndigheter. De har måttet jobbe på en annen måte enn før, ifølge Vegvesenet i Trøndelag:

- Her må vi berømme både statsforvalteren, fylkeskommunen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Grong kommune for meget godt samarbeid. De har fulgt opp og bidratt til at kontraktsformen så langt har vært en suksess, sier Johnsen.

Torsdag 24. mars ble reguleringsplanen for veien behandlet og godkjent av kommunestyret i Grong.

Byggestart

Godkjent reguleringsplan gir utbygger, Statens vegvesen, byggetillatelse. Denne uken landet også Statens vegvesen en kjøpskontrakt for grunnen langs det meste av traseen. Dermed kan arbeidet med å bygge veien starte så snart entreprenøren er klar.

- Vi tar sikte på å starte avskoging, bygging av avkjørsler og andre forberedende arbeider rett etter påske, sier daglig leder i Letnes Entreprenør AS, David Letnes

Dermed ligger alt til rette for at prosjektet skal holde sin fremdriftsplan.

- Det betyr at veien etter alle solemerker vil stå ferdig og kunne tas i bruk i 2024, sier byggeleder i Statens vegvesen, Arild Gjerde.

Powered by Labrador CMS