Møre og Romsdal fylkeskommune skal bygge komplett ny ferjekai ved siden av dagens ferjekai på Linge i Fjord kommune. Ferjekaiarealet blir utvidet som en del av forberedelsene.
Møre og Romsdal fylkeskommune skal bygge komplett ny ferjekai ved siden av dagens ferjekai på Linge i Fjord kommune. Ferjekaiarealet blir utvidet som en del av forberedelsene.

Lyser ut bygging av fergekai

Møre og Romsdal fylkeskommune skal bygge ny fergekai, tilpasset større miljøferjer, på Linge i Fjord kommune.

Publisert Sist oppdatert

I 2024 får ferjeforbindelsen Eidsdal-Linge nye utslippsfrie ferger med kapasitet på 80 personbiler, mot dagens ferger med kapasitet på 35 personbiler. Det krever større ferjekaier.

Komplett ny kai på Linge

Kontrakten inneholder bygging av komplett ny fergekai ved siden av dagens kai på Linge. Tilleggskaia (piren) blir 75 meter lang, sju meter bred og i hovedsak bygget av betong. Kjørebrua av stål blir 12x18 meter.

Ferjeforbindelsen Eidsdal-Linge er en del av Nasjonal turistvei Geiranger-Trollstigen og har stor trafikk i turistsesongen. Det er en forutsetning i kontrakten at byggingen ikke kan føre til planlagte innstillinger av fergene i juni, juli og august.

Eidsdal

Oppgraderingen av Eidsdal fergekai blir også lyst ut før sommeren, i egen kontrakt. Her blir det tatt utgangspunkt i eksisterende kai, og prosjektet inneholder nytt landkar, ei ny ferjekaibru på 9x22 meter, nytt heissystem og ny tilleggskai.

- Her blir det større utfordringer med trafikkavviklingen, siden vi skal jobbe med dagens kai. Vi skal strekke oss for å redusere konsekvensene så godt det lar seg gjøre, og så langt som mulig gjøre det forutsigbart for trafikantene i forbindelsen i byggeperioden, sier prosjektleder Hans Rune Paulsen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Byggestart til høsten

Det blir gjennomført befaring på Linge for interesserte entreprenører mandag 23. mai kl. 12.

Fristen for å levere tilbud, er 17. juni og kontrakten blir tildelt tilbyderen som tilfredsstiller kravene i kontrakten og har lavest pris. Møre og Romsdal fylkeskommune planlegger byggestart på Linge tidlig i høst.

Powered by Labrador CMS