Lyser ut flyplass-bygging på nytt

Avinor har bestemt at de vil lyse ut byggekontrakten på bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana på nytt. Peab Anlegg, med Hæhre Entreprenør som UE, ble tildelt kontrakt på byggingen i 2020 av Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Lokalt næringsliv og kommunen har spilt en viktig rolle og tatt et stort ansvar for drive frem prosjektet med å bygge ny lufthavn i Mo i Rana. Ikke minst har Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) vært avgjørende, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

PLU gjennomførte i 2019 en anbudskonkurranse om byggingen av den nye lufthavna, og tildelte kontrakten til Peab i januar 2020. Våren 2020 vedtok Samferdselsdepartementet at Avinor skulle overta ansvaret for den videre planleggingen og byggingen av den nye lufthavna.

Regjeringen la i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett frem forslag om en investeringsbeslutning. Dette er avgjørende for at arbeidet med flyplassen kan gå i gang for alvor. Regjeringen forutsetter at Stortinget vedtar prosjektet.

- Ny lufthavn ved Mo i Rana har vært planlagt lenge. Med regjeringens forslag til Stortinget, viser vi med all tydelighet at denne lufthavnen skal bygges, og vi er opptatt av rask fremdrift. Det er også et svært tydelig signal til alle som vurderer etablering av næringsvirksomhet i regionen og som vil satse på en fremtid på Helgeland, sier Hareide.

- Kunne ikke gå videre med Peab

Avinor har hatt en intensjon om å overta Peab-kontrakten, men etter en samlet vurdering har Avinor kommet frem til at selskapet «ikke kan gå videre med Peab-kontrakten, men i stedet vil lyse ut en ny konkurranse om prosjektet».

- Som offentlig utbygger må Avinor følge anskaffelsesregelverket, og dette setter begrensninger på hvor mye en kontrakt kan endres etter tildeling. Avinor mener det er behov for å gjøre endringer i Peab-kontrakten, knyttet til både kostnader, byggetid og miljøaspekter, og at endringsbehovene gir høy risiko for å bryte anskaffelsesregelverket ved å overta kontrakten, står det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

- Avinor vil starte arbeidet med den nye konkurransen umiddelbart og raskt få på plass en byggherreorganisasjon. Målet er å komme i gang med forberedende arbeider allerede til høsten, så langt det er mulig innenfor gjeldende regelverk. De legger opp til byggestart våren 2022, og da kan flyplassen stå ferdig i 2025, sier samferdselsministeren.

Powered by Labrador CMS