Storolokket på Ring 3 i Oslo.

Lyser ut rehabilitering av Storolokket i Oslo

Statens vegvesen lyser nå ut kontrakten «Rv. 150 Storo - Rehabilitering av Storolokket», på ring 3 i Oslo.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Storolokket ble åpnet i 1994. Tunnelen har en lengde på ca. 135 meter. Tunnelen har to løp med to gjennomgående kjørefelt i hver retning.

Det årlige døgntrafikken i tunnelen er ca. 50.100 kjøretøy (2019).

Arbeidene som skal utføres består i hovedtrekk av brannbeskyttelse, utskifting av kabelbruer og belysning, etablering av ventiler for håndtering av vaskevann, utbedring av skadet betong og etablering av skilt og master/portaler i dagsonen. Arbeidene er planlagt utført som nattarbeid.

Arbeidet er beregnet til å ta elleve måneder.

Fristen for å levere tilbud er satt til 1. februar 2022, klokken 12:00.

Powered by Labrador CMS