GODE KÅR: Statens vegvesen følger opp utviklingen i Fossbekken som ligger i Hobøl kommune i Viken. Foto: Statens vegvesen
GODE KÅR: Statens vegvesen følger opp utviklingen i Fossbekken som ligger i Hobøl kommune i Viken. Foto: Statens vegvesen

Mer fisk i bekken etter anleggsprosjekt

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Mange fryktet at utbyggingen av E18 Knapstad-Retvet ble slutten for ørreten i Fossbekken. Seks år senere er det yrende fiskeliv i den lille bekken.

Statens vegvesen melder at antall ørret har doblet seg i antall etter habitatsforbedrende tiltak under anleggsperioden på strekningen. Blant annet ble bekken lagt i rør for å forhindre forurensning, og da røret ble fjernet ble deler av bekken lagt om. Ved tilbakeføring ble det gjort noen habitatforbedrende tiltak for å bedre forholdene for fisk i bekken. Dette inkluderte steinsetting av bekken med elvestein, utlegging av gytegrus og tilrettelegging med skjul for fisken. Andre miljøtiltak som ble etablert var rensedammer for overvann fra ny E18.

Powered by Labrador CMS