FØR: Foto av demningen før utbedringen.
FØR: Foto av demningen før utbedringen.

Multiconsult frifunnet i forbindelse med demningsbrist

– Saken har vært tidkrevende og medført en belastning for flere av våre medarbeidere, sier Gaute Christensen, kommunikasjonsleder i Multiconsult.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Multiconsult fullt medhold i at selskapet ikke har overtrådt sine forpliktelser etter vannressursloven eller damsikkerhetsforskriften i anledning fangdamsbruddet i Munkebotsvatn i Bergen i august 2018.

I etterkant av demningsbristen, fattet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i februar 2021 et vedtak om at både Bergen kommune som dameier og Multiconsult som teknisk konsulent hadde overtrådt sine forpliktelser etter lov og forskrift i forkant av fangdambrudden. Multiconsult påklaget vedtaket til OED og mente at både NVEs regelanvendelse og vurdering av sakens hendelsesforløp var uriktig. Nå har OED konkludert med at Multiconsult har handlet i samsvar med regelverket. OEDs beslutning kan ikke påklages.

– Har vært en belastning

– Selv om konklusjonen fra OED var som forventet, er vi svært glade for utfallet av klagen. Saken har vært tidkrevende og medført en belastning for flere av våre medarbeidere. Med OEDs vedtak kan både vi som selskap og våre medarbeidere legge denne saken bak oss, sier Gaute Christensen, kommunikasjonsleder i Multiconsult.

OEDs vedtak er grundig og inneholder flere vurderinger og uttalelser som er relevante for bransjen, både for konsulenter og dameiere.

– Vedtaket til OED er godt begrunnet og bidrar til å fjerne uklarheter som oppsto etter NVEs opprinnelige vedtak. Dette gjelder ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene ved planlegging og bygging av tiltak på vassdragsanlegg, og spesielt mellom dameier, vassdragsteknisk ansvarlig og konsulentens roller som fagansvarlig og kontrollør, sier Christensen.

Olje- og energidepartementets vurdering kan leses i sin helhet her.

Bakgrunn for saken

I forbindelse med bygging av ny dam Munkebotsvatn nord i Bergen kommune ble det bygget en midlertidig demning (fangdam) inntil den permanente demningen sto ferdig utbedret.

22. august 2018 brast den midlertidige demningen, og et vannvolum på ca. 70.000 kubikkmeter rant ut i løpet av 20–30 minutter. Dambruddet førte til evakuering av rundt 40 bolighus og stenging av europavei 39.

Powered by Labrador CMS