NCC og Oslo kommune har inngått asfaltkontrakt

Samlet verdi på 177 millioner kroner.

Publisert

NCC Industry har inngått avtale med Oslo kommune om reasfaltering av de kommunale veiene.

Kontrakten ble nylig signert, og NCC starter opp arbeidet umiddelbart. Avtalen skal dekke behovet for vedlikehold og reasfaltering av veinettet i Oslo for veier som forvaltes av Bymiljøetaten.

Totalt skal det legges nærmere 70.000 tonn asfalt og den toårige avtalen har en verdi på 177 millioner kroner.

Reasfaltering

Kontraktsarbeidet består av reasfaltering av veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier og utvalgte parkeringsplasser, samt alle nødvendige forarbeider i tilknytning til dette.

- Asfaltering av Oslo-gatene er en omfattende oppgave som krever solid fagkunnskap og evne til å organisere og planlegge et godt driftsopplegg gjennom hele driftsperioden frem til desember 2023. Sammen med Bymiljøetaten skal NCC gjennomføre en fornyelse av asfaltdekker for å ivareta fremkommeligheten og forbedre standarden på det kommunale veinettet, sier administrerende direktør i NCC Industry, Henrik Bager

For å gjennomføre kontrakten, vil nærmere 30 personer fra NCC være involvert i arbeidet. I tillegg et stort antall transportører og mannskap som vil stå for trafikksikring og dirigering.

Bærekraftige løsninger

Bymiljøetaten har i denne kontrakten lagt vekt på bærekraftige løsninger og sett på pris og miljø samlet. Tildelingskriteriene har vært pris 50%, klimagassutslipp ved asfaltproduksjon 30% og klimavennlige kjøretøy og maskiner 20%.

- NCC har over lang tid utviklet produksjonsmetoder som bidrar til lave CO₂-utslipp i forhold til tradisjonell asfaltproduksjon. Bymiljøetaten har med sine tildelingskriterier belønnet leverandører som bidrar til at Oslo kommune skal nå sine mål om CO₂-utslipp, sier Henrik Bager.

Nattarbeid

En god del av asfalteringsarbeidet vil bli gjennomført om natten. Dette for å sikre fremkommeligheten i byen og sikkerheten for trafikanter og personellet som skal gjennomføre asfaltarbeidet.

Powered by Labrador CMS