LEDERE: Dr. Sarah Hale og professor Hans Petter Arp fra NGI vil lede miljøkjemi forskningsprosjektet ZeroPM. Foto: NGI
LEDERE: Dr. Sarah Hale og professor Hans Petter Arp fra NGI vil lede miljøkjemi forskningsprosjektet ZeroPM. Foto: NGI

NGI skal lede ZeroPM vannprosjektet

ZeroPM er navnet på et omfattende prosjekt innen miljøkjemi som finansieres av EU Horizon 2020 og har et totalt budsjett på 11,6 mill. euro. Prosjektet involverer hele 15 internasjonale forskningsinstitusjoner, og det ledes av Norsk Geoteknisk Institutt (NGI) med Dr. Sara Hale som prosjektkoordinator og professor Hans Peter Arp som visekoordinator.

ZeroPM er en forkortelse for Zero Pollution from Persistent and Mobile Substances, oversatt som null forurensninger av vedvarende, mobile stoffer (PM-stoffer). Disse stoffene er en potensiell trussel mot vannkvaliteten, de brytes ikke ned og sorpsjon er ineffektivt for å fjerne slike stoffer fra vann. I tillegg kan de farlige stoffene følge med vann over store avstander og nå tidligere uberørte miljøer.

Dette verdensomspennende problemet har utløst en ny politikk og nye overvåkningstiltak innen regulering av PM-stoffer.

- Siden mange av PM-stoffene også er giftige er det spesielt viktig å finne riktige og varige løsninger for å forhindre og fjerne disse stoffene fra miljøet vårt. Jeg og mine kollegaer på NGI gleder oss til å starte prosjektet og jobbe sammen med ledende forskere, eksperter og innovasjonseksperter innen kjemi fra hele Europa, sier Sarah Hale.

Powered by Labrador CMS