Slam brukes tradisjonelt som gjødsel og jordforbedring. Nå skal Norconsult bidra til utarbeidelse av nasjonal slamstrategi.
Slam brukes tradisjonelt som gjødsel og jordforbedring. Nå skal Norconsult bidra til utarbeidelse av nasjonal slamstrategi.

Norconsult utarbeider nasjonal slamstrategi for Norsk Vann

I samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), skal Norconsult utarbeide en nasjonal slamstrategi for Norsk Vann.

Publisert

Produksjon og bruk av slam har tradisjonelt vært konsentrert til østlandsområdet og Trøndelag, der markedet og behovet for organisk gjødsel og jordforbedringsmiddel i landbruket har vært stort.

I takt med økende utbygging av avløpsrenseanlegg langs hele kysten, øker også behovet for å finne nye løsninger og markeder for bruk av ressursene som finnes i avløpsslam, også i områder med andre forutsetninger enn på Østlandet og i Trøndelag.

Bærekraftig utnyttelse av ressursene

Målet med Norsk Vanns prosjekt, der Norconsult og NIBIO er sentrale bidragsytere, er å utvikle en nasjonal slamstrategi. Dette skal blant annet skje gjennom å kartlegge og analysere muligheter og barrierer for en bærekraftig utnyttelse av ressursene i avløpsslam.

Norsk Vann

  • Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen.
  • Organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling.
  • Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og enkelte private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer ca. 320 kommuner med ca. 96 % av landets innbyggere. Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom kontingenter fra medlemmene og brukerbetaling for kurs og andre bestilte tjenester. Leverandører, rådgivere m.m. kan være tilknyttede medlemmer.

- Å bruke biprodukter fra vann- og avløpsbransjen har vært fokus i de 25 årene jeg har vært i bransjen. Det er utrolig motiverende å få samarbeide med NIBIO og Norsk Vann, og få bidra til at slam fortsetter å være et bærekraftig produkt i Norge. Det er fint å registrere at man ser bruksnytten også i andre områder av landet, sier Eirik Rismyhr, oppdragsleder fra Norconsult.

Ulike arbeidspakker

Arbeidet med den nye nasjonale slamstrategien er delt inn i ulike arbeidspakker, som blant annet skal kartlegge dagens og fremtidige slammengder og behandlingsteknologier.

Oversikten skal ta hensyn til regionale forhold, som mengder slam produsert og tilgjengelige bruksmåter og markeder. Prosjektet skal også se på eksisterende og planlagt behandlingskapasitet for slam.

Andre tema for prosjektet er blant annet:

  • Markedsmuligheter og aktuelle forretningsmodeller for slam og slambaserte produkter
  • Sammenstilling av kunnskap om innhold og risiko fra miljøgifter
  • Aktøranalyse
  • Synergier ved sambehandling med andre organiske avfallsfraksjoner
  • Behov for endringer i rammebetingelser

Flere kommuner i styringsgruppa

Styringsgruppa til Norsk Vann er satt sammen med representanter fra kommunene Ålesund, Bergen og Oslo, samt Hias IK, et interkommunalt selskap som er anleggseier og tjenesteleverandør på områdene vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Teamet fra Norconsult og NIBIO skal sikre topp faglig kvalitet i alle delutredningene i prosjektet.

Prosjektet avsluttes før sommeren 2022.

Powered by Labrador CMS