ILLUSTRASJON: Slik kan Norges høyeste, grønne veistøttemur se ut i Hommelvik på nye E6 Ranheim–Værnes.

Norges høyeste grønne støttemur bygges i Midt-Norge

Når du i fremtiden kjører forbi Hommelvik på den nye E6-strekningen Ranheim–Værnes, passerer du en Norgesrekord.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Her bygges en spesiell, og 20 meter høy, støttemur. Denne blir grønn, tilpasset for planter og innsekter som kan leve der. Leverandøren Brødrene Dahl Geosyntia og entreprenøren Acciona tror prosjektet vil inspirere hele landet.

Støttemurer inngår i de fleste veiprosjekter. Plasstøpte betongmurer, betongelementer og natursteinsmurer er vanlige bærende konstruksjoner. Grønne murer gir imidlertid mindre miljøfotavtrykk enn betong, bryter opp det grå inntrykket og gir levekår for innsekter. Planter omgjør CO2 til oksygen.

Den grønne støttemuren på E6 Ranheim–Værnes blir 20 meter på det høyeste og totalt 96 meter lang. Med en helning på 70 grader vil den fremstå som en nesten loddrett, grønn vegg.

Nytt liv

– Vi har levert grønne støttemurer og støyvoller i 25 år. Men med orienteringen inn mot bærekraft har metoden fått sin renessanse, sier salgssjef Thor Erik Johansen ved BD Geosyntia avdeling i Stjørdal.

OKSYGENPRODUKSJON: Panoramabildet viser hvor jordarmeringsnett, tyngre masser og jord skal skape oksygenproduksjon fra vei.

– Nå kan teknologien dessuten håndtere voksne høyder som dette. Med 120 års garantert levetid blir veimyndigheters minimumskrav på 100 år innfridd med glans. Kostnadene er som for alternativene, sier Johansen.

BEFARING: Fornøyde grønnmur-byggere på befaring i langt fra sommer-grønne forhold. Fra venstre: Sondre Lyngholm (Acciona), Tor Arne Olsen (BD Geosyntia), Thor Erik Johansen (BD Geosyntia) og Steinar Marius Bjerkli (Br. Bjerkli AS).

Nye Veier AS er byggherre og oppdragsgiver for Acciona som bygger den nye E6-strekningen fra Ranheim i Trondheim til Værnes i Stjørdal. Byggestart var i 2020 og hele strekningen er planlagt ferdig i 2025. Å minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø er et av Nye Veiers mål for dette prosjektet.

Slik bygges den

I Hommelvik er det bratte forhold. Men når E6 står ferdig vil folk, innsekter og andre småkryp oppleve grønne forhold i stedet for grå. I korte trekk innebærer teknikken å strekke jordarmeringsnett opptil ti meter innover, dekke med tyngre masser og bygge et stålnett med 70 graders vinkel i forkant.

Jord bakom nettet skaper vekstmedium for gress og planter, kanskje med frø fra lokal fauna.

– Acciona ønsker å levere så godt opp mot FNs bærekraftmål som mulig. Den grønne muren vil skape bedre miljøbalanse for nye E6. Metoden er så interessant at vi håper den vil sette presedens både for våre og andres prosjekter fremover, sier kommunikasjonsrådgiver Sondre Lyngholm i Acciona.

Powered by Labrador CMS