Generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri ber om snarlige bidrag fra regjeringen for å motvirke de dyre strømutgiftene bransjen nå har. Bildet er fra september 2020 da Rocks of Norway åpnet en ny fabrikk i Larvik.
Generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri ber om snarlige bidrag fra regjeringen for å motvirke de dyre strømutgiftene bransjen nå har. Bildet er fra september 2020 da Rocks of Norway åpnet en ny fabrikk i Larvik.

Norsk Bergindustri: - Dyr strøm truer overgangen til nullutslipp

Frykter dyr strøm kan føre til konkurser i bergindustri i Norge.

Publisert

Ca. 45% av medlemsbedriftene i bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri bekrefter i en ny spørreundersøkelse at energikostnadene påvirker lønnsomheten deres i svært stor grad. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 19-24 januar. En form for kontantstøtte, som private husholdninger allerede nyter godt av, ønskes.

- Vi etterspør en økonomisk støtteordning som raskt kan avhjelpe den krevende situasjonen mange medlemmer står oppe i, sier Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

- Vi frykter at strømsjokket i verste fall kan føre til konkurser, sier Hall videre.

Næringen er avhengig av maskiner og utstyr i produksjons-, drifts- og vedlikeholdsprosessene.

Nå oppfordrer Norsk Bergindustri regjeringen til å komme på banen og presentere et opplegg i tråd med deres ønsker, slik at næringen får større økonomisk trygghet for overgangen til nullutslippsløsninger fremover.

- Vi noterer oss at landbruket og veksthusnæringen allerede har fått tilsvarende ordninger, sier Hall.

Usikkerhet rundt nullutslipp med dagens strømpriser

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • Ca. 45% av respondentene bekrefter at energikostnadene (elektrisk, gass, fossilt drivstoff, annet) påvirker lønnsomheten i deres virksomhet i svært stor grad (det vil si over 20% samlet økning)
  • Med dagens prisbilde og mangler på støtteordninger fra regjeringen, svarer ca. halvparten av respondentene at de vil utsette overgangen fra fossilt til nullutslipp
  • Ca. 25% svarer at de vil planlegge å få på plass nullutslippsløsninger, uansett om det kommer økonomiske tiltak fra myndighetene eller ei.

Halvparten av medlems-virksomheter som allerede har etablert nullutslippsløsninger i sine produksjonsprosesser, er usikre om de ville valgt overgang til nullutslipp hvis de var kjent med dagens prissvingninger.

Ca. halvparten mener regjeringen nå bør iverksette en form for kontantstøtte som private husholdninger allerede nyter godt av. Resterende ønsker fordeler seg noenlunde likt på lettelser i merverdiavgiften, nettleie, elavgift og relevante støtteordninger gjennom Enova.

- Norsk Bergindustris medlemsbedrifter har et sterkt ønske om å bidra til overgangen til nullutslippssamfunnet. Men når bransjen opplever slike prisøkninger som vi nå ser, må næringen snarlig omfattes av konkrete, ubyråkratiske støtteordninger for å komme videre. I motsatt fall frykter vi at overgangen til nullutslippssamfunnet tar mye lengre tid, sier Hall.

Powered by Labrador CMS