Kvikkleireskred ved Kråkneset i Alta juni 2020.

NVE offentliggjør intern rapport om kartlegging av kvikkleire

- 1000 soner bør vurderes nærmere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I etterkant av kvikkleireskredet på Gjerdrum, har NVE gjennomgått status for NVEs kartlegging av fare for kvikkleireskred. Rapporten inneholder også forslag til å øke kartleggingen.

- Rapporten er en intern gjennomgang, men NVE velger å legge denne lett tilgjengelig for offentligheten på grunn av den store interessen rundt saken, sier Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

80% er kartlagt

For kvikkleire er det utvalgte kartleggingsområder som ligger under marin grense som er relevante. Ca. 80% av utvalgt areal er kartlagt i Norge. Etter at NVE tok over skredansvaret i 2009 er det utført oversiktskartlegging i 37 kommuner, et areal på ca. 2000 km2. Før 2010 var det utført kartlegging av 57 kartblad som dekker 81 kommuner, et areal på ca. 15.000 km2.

- 1000 soner bør vurderes nærmere

Hva er marin grense?

Marin grense angir det høyeste punktet havet nådde under siste istid, mellom 0 og 220 meter over dagens havnivå. Leire avsatt under marin grense inneholder salter og har en spesiell struktur. Kvikkleire finner man bare i områder med marin leire.

Per 23. februar 2021, finnes det 2310 kvikkleiresoner i NVEs database. Ca. 1000 av disse er i de tre høyeste risikoklassene og med høy faregrad, og bør vurderes nærmere for en forenklet eller detaljert soneutredning som grunnlag for eventuell sikring, skriver NVE i en nyhetsmelding i forbindelse med offentliggjøringen av rapporten.

Rapporten inneholder forslag som vil bidra til økt kartlegging og bedre oversikt over kvikkleiresoner. Noen av tiltakene som foreslås er innføring av innmeldingsplikt til NVE etter grunnundersøkelser og fareutredninger og fri tilgang til sjøbunnsdata ned til -30 meter.

Som et ledd i å kunne forsere kartleggingsarbeidet, mener NVE at det bør utredes og klargjøres om regelverket for tilskuddsordningen bør endres slik at den også kan dekke farekartlegging.

Les mer om kvikkleire på NVEs nettsider.

Powered by Labrador CMS