REKORD: Aktiviteten i skogen er stor, og det ble satt hogstrekord i årets 1. kvartal. Her er en John Deere-hogger fra Hefre Skogsdrift på Notodden i full sving. Arkivfoto: Klaus Eriksen

Ny hogstrekord i 1. kvartal

HOGGES SOM ALDRI FØR: Det ble satt ny hogstrekord i 1. kvartal 2022.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I alt solgte skogeierne 3,2 millioner m3 industrivirke. Gjennomsnittlig tømmerpris har aldri vært høyere i ett kvartal målt i nominell kroneverdi.

Sagtømmerprisene fortsatte å stige i 1. kvartal 2022. I gjennomsnitt fikk skogeieren 493 kroner per m3 tømmer. Det er 22 % mer enn i 1. kvartal 2021. De økte tømmerprisene resulterte i det høyeste kvantumet som er målt i løpet av ett kvartal siden kvartalsstatistikken ble lansert i 2007.

Sagtømmerprisen økte

Det er de høye sagtømmerprisene som står for nesten all prisøkning. I gjennomsnitt fikk skogeierne 635 kroner for sagtømmer av gran og 614 kroner for sagtømmer av furu. Massevirkeprisen for gran har økt noen få kroner sammenliknet med 1. kvartal ifjor, mens økningen har vært litt større for bjørk. For massevirke av furu er prisnivået uendret.

Eksporterte en tredjedel

Eksporten av tømmer er fortsatt høy, og i alt ble det eksportert litt over 1 million m3 i 1. kvartal i år. Av det utgjorde sagtømmer av gran og furu 531.000 m3, mens massevirkeeksporten av disse treslagene utgjorde 467.000 m3. I tillegg ble 33.700 m3 massevirke av bjørk og 7700 m3 annet tømmer eksportert.

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Powered by Labrador CMS