KLIMAGRUNN: Ny metode halverer klimagassutslipp fra grunnarbeid i kvikkleire. Instrumentering er nøkkelen.

Ny metode halverer utslipp fra grunnarbeid i kvikkleire

– Dagens metoder er ikke presise nok, sier KlimaGrunn-leder, Eivind S. Juvik.

Publisert Sist oppdatert

KlimaGrunn-metoden halverer utslipp fra grunnarbeid i kvikkleire.

– Instrumentering er nøkkelen. Det gir løpende kontroll og faktisk kunnskap, sier Eivind S. Juvik. Han har ledet KlimaGrunn.

Siden 2017 har KlimaGrunn-eierne (Statens vegvesen, Statsbygg og Bane Nor) jaktet store reduksjoner i klimagassutslipp fra grunnarbeid i kvikkleire på bygg- og anleggsplasser. Målet til Bane Nor og Statens vegvesen er 55 prosent reduksjon innen 2030.

– Vi har lykkes. Vi oppnår utslippskutt på 40 til 60 prosent. Det er resultat av ny metode som bygger på faktisk kunnskap. Instrumentering kan erstatte dagens testmetoder. Det gir løpende kontroll, faktisk kunnskap om tilstanden under bakken og forutsier fremtidig utvikling av styrke, sier Juvik.

Bransjemetode

Ny metode halverer klimagassutslipp fra grunnarbeid i kvikkleire. Instrumentering er nøkkelen.

Bygg- og anleggsvirksomhet på kvikkleire, som det er mye av i Norge, er en klimaversting. Stabilisering av bløte masser skjer ved hjelp av bindemidler, først og fremst kalk og sement. CO₂-utslippene er store.

– Dagens metoder er ikke presise nok. KlimaGrunn dokumenterer at vi kan halvere bruken av bindemidler. Det gir enorme innsparinger i klimagassutslipp. Nå snakker vi om en ny og mer bærekraftig måte å jobbe på, sier Juvik.

KlimaGrunn-eierne Statens vegvesen, Statsbygg og Bane Nor inviterer bransjen for å dele resultatene. Det skjer i Næringslivets Hus i Oslo 5. juni. Byggherrer, entreprenører og rådgivere er invitert.

– Vi har funnet et av svarene for å redusere utslippene. Det innebærer en ny metode for grunnarbeid. Måleteknologi inngår i metoden, sier Juvik.

Instrumenterer peler

Cautus Geo, Multiconsult, Heidelberg Materials (tidligere Norcem) og Argeo har sammen jobbet fram løsningen for å kutte klimagassutslipp.

KlimaGrunn – et innovasjonspartnerskap

  • Oppdragsgivere: Statens vegvesen, Statsbygg og Bane Nor.
  • Leverandører: Multiconsult, Cautus Geo, Heidelberg Materials (tidligere Norcem) og Argeo.
  • Løsning: Ny teknologi og metode reduserer klimagassutslipp i grunnforsterkning.
  • Økonomi: Støttet av Innovasjon Norge og Leverandørutviklingsprogrammet.

– Vi har delt kunnskaper og utviklet løsninger sammen. Slik kan vi redusere klimagassutslipp og bygge billigere, sier Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

– Pelene instrumenteres rett etter at de er satt. Det gir faktiske kunnskaper om hvordan styrken utvikler seg i pelene med data som kan leses av løpende og kontinuerlig i Cautus Web. Der ligger et nytt analyseverktøy vi har utviklet sammen med partnerne som kan vise tilstanden på pelene og fremskrive utvikling av styrke i grunnen, sier Gerhardsen.

Fremtidsrettet

– Vi har en fremtidsrettet metode som vil bidra positivt for at andre forsknings- og utviklingsløp for ytterligere reduksjon av klimagassutslipp kan lykkes. Nøkkelen vil alltid være å ha faktisk kunnskap gjennom instrumentering. Da kan vi få visshet om for eksempel styrkeforhold i mer miljøvennlig bindemidler eller ytterligere redusert bruk gjennom ny teknologi for etablering av peler, sier Juvik.

– Redusert bruk av bindemidler motsvares av mer instrumentering. Det vil vel også ha en kostnadsside?

– Det behøver ikke koste mer, men vi må tenke annerledes. Instrumentering vil erstatte dagens metoder. I tillegg kan fremdrift planlegges annerledes inn vi gjør i dag, sier Juvik.

Metode med teknologi og utstyr

  • Sensorer og måleinstrumenter dokumenterer egenskaper i nåtid.
  • Cautus Web-applikasjon fremskriver utvikling av styrke i pelene.
  • Instrumentering bl.a. med loggere, sensorer og seismikk.
Powered by Labrador CMS