EN KILOMETER: E136 Veblungsnes: Her skal det bygges ca 1 km ny vei. Veien skal bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten langs E136, og ivareta bomiljøet ved Veblungsnes. Det er registrert flere trafikkulykker på veistrekningen, som går gjennom tettstedet med boliger tett inntil eksisterende vei

Nye Veier har lyst ut kontrakt anslått til 260 millioner kroner

Publisert

AT-Proff - «Alt på nett»
Digital tilgang til alt på at.no


kr. 990 for 1 år

BESTILL

AT-Proff - «Alt på nett»
Digital tilgang til alt på at.no + papirutgaven


kr. 1.490 for 1 år

BESTILL

Powered by Labrador CMS